» 4 / Nisâ  21:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَيْفَ (WKYF) = ve keyfe : ve nasıl
2. تَأْخُذُونَهُ (TÊḢZ̃WNH) = te'ḣuƶūnehu : onu alırsınız
3. وَقَدْ (WGD̃) = veḳad : andolsun
4. أَفْضَىٰ (ÊFŽ) = efDā : geçmiş(içli dışlı olmuş)ken
5. بَعْضُكُمْ (BAŽKM) = beǎ'Dukum : bazınız
6. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
7. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : bazınıza
8. وَأَخَذْنَ (WÊḢZ̃N) = ve eḣaƶne : ve onlar almışlardı
9. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
10. مِيثَاقًا (MYS̃EGE) = mīṧāḳan : te'minat
11. غَلِيظًا (ĞLYƵE) = ğalīZen : sağlam
ve nasıl | onu alırsınız | andolsun | geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | bazınız | | bazınıza | ve onlar almışlardı | sizden | te'minat | sağlam |

[KYF] [EḢZ̃] [] [FŽW] [BAŽ] [] [BAŽ] [EḢZ̃] [] [WS̃G] [ĞLƵ]
WKYF TÊḢZ̃WNH WGD̃ ÊFŽ BAŽKM ÎL BAŽ WÊḢZ̃N MNKM MYS̃EGE ĞLYƵE

ve keyfe te'ḣuƶūnehu veḳad efDā beǎ'Dukum ilā beǎ'Din ve eḣaƶne minkum mīṧāḳan ğalīZen
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF WKYF ve keyfe ve nasıl And how
تأخذونه ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WNH te'ḣuƶūnehu onu alırsınız could you take it
وقد | WGD̃ veḳad andolsun when surely
أفضى ف ض و | FŽW ÊFŽ efDā geçmiş(içli dışlı olmuş)ken has gone -
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dukum bazınız one of you
إلى | ÎL ilā to
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din bazınıza another,
وأخذن ا خ ذ | EḢZ̃ WÊḢZ̃N ve eḣaƶne ve onlar almışlardı and they have taken
منكم | MNKM minkum sizden from you
ميثاقا و ث ق | WS̃G MYS̃EGE mīṧāḳan te'minat covenant
غليظا غ ل ظ | ĞLƵ ĞLYƵE ğalīZen sağlam strong?

4:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve nasıl | onu alırsınız | andolsun | geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | bazınız | | bazınıza | ve onlar almışlardı | sizden | te'minat | sağlam |

[KYF] [EḢZ̃] [] [FŽW] [BAŽ] [] [BAŽ] [EḢZ̃] [] [WS̃G] [ĞLƵ]
WKYF TÊḢZ̃WNH WGD̃ ÊFŽ BAŽKM ÎL BAŽ WÊḢZ̃N MNKM MYS̃EGE ĞLYƵE

ve keyfe te'ḣuƶūnehu veḳad efDā beǎ'Dukum ilā beǎ'Din ve eḣaƶne minkum mīṧāḳan ğalīZen
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

[ك ي ف] [ا خ ذ ] [] [ف ض و] [ب ع ض] [] [ب ع ض] [ا خ ذ ] [] [و ث ق] [غ ل ظ]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF WKYF ve keyfe ve nasıl And how
Vav,Kef,Ye,Fe,
6,20,10,80,
CIRC – prefixed circumstantial particle
INTG – interrogative noun
الواو حالية
اسم استفهام
تأخذونه ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WNH te'ḣuƶūnehu onu alırsınız could you take it
Te,,Hı,Zel,Vav,Nun,He,
400,,600,700,6,50,5,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وقد | WGD̃ veḳad andolsun when surely
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CIRC – prefixed circumstantial particle
CERT – particle of certainty
الواو حالية
حرف تحقيق
أفضى ف ض و | FŽW ÊFŽ efDā geçmiş(içli dışlı olmuş)ken has gone -
,Fe,Dad,,
,80,800,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dukum bazınız one of you
Be,Ayn,Dad,Kef,Mim,
2,70,800,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din bazınıza another,
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وأخذن ا خ ذ | EḢZ̃ WÊḢZ̃N ve eḣaƶne ve onlar almışlardı and they have taken
Vav,,Hı,Zel,Nun,
6,,600,700,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
منكم | MNKM minkum sizden from you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ميثاقا و ث ق | WS̃G MYS̃EGE mīṧāḳan te'minat covenant
Mim,Ye,Se,Elif,Gaf,Elif,
40,10,500,1,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
غليظا غ ل ظ | ĞLƵ ĞLYƵE ğalīZen sağlam strong?
Ğayn,Lam,Ye,Zı,Elif,
1000,30,10,900,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَيْفَ: ve nasıl | تَأْخُذُونَهُ: onu alırsınız | وَقَدْ: andolsun | أَفْضَىٰ: geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | بَعْضُكُمْ: bazınız | إِلَىٰ: | بَعْضٍ: bazınıza | وَأَخَذْنَ: ve onlar almışlardı | مِنْكُمْ: sizden | مِيثَاقًا: te'minat | غَلِيظًا: sağlam |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكيف WKYF ve nasıl | تأخذونه TÊḢZ̃WNH onu alırsınız | وقد WGD̃ andolsun | أفضى ÊFŽ geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | بعضكم BAŽKM bazınız | إلى ÎL | بعض BAŽ bazınıza | وأخذن WÊḢZ̃N ve onlar almışlardı | منكم MNKM sizden | ميثاقا MYS̃EGE te'minat | غليظا ĞLYƵE sağlam |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keyfe: ve nasıl | te'ḣuƶūnehu: onu alırsınız | veḳad: andolsun | efDā: geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | beǎ'Dukum: bazınız | ilā: | beǎ'Din: bazınıza | ve eḣaƶne: ve onlar almışlardı | minkum: sizden | mīṧāḳan: te'minat | ğalīZen: sağlam |
Kırık Meal (Transcript) : |WKYF: ve nasıl | TÊḢZ̃WNH: onu alırsınız | WGD̃: andolsun | ÊFŽ: geçmiş(içli dışlı olmuş)ken | BAŽKM: bazınız | ÎL: | BAŽ: bazınıza | WÊḢZ̃N: ve onlar almışlardı | MNKM: sizden | MYS̃EGE: te'minat | ĞLYƵE: sağlam |
Abdulbaki Gölpınarlı : Nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar, sizden adamakıllı söz de almışlardı.
Adem Uğur : Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız!
Ahmed Hulusi : Birbirinizle birleşip bütünleştikten sonra nasıl geri alırsınız ki; ayrıca (nikâhlanırken) sizin sözünüz vardı.
Ahmet Tekin : Birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden sağlam bir söz, bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?
Ahmet Varol : Birbirinize katılmışken ve onlar sizden kuvvetli bir güvence almışken onu nasıl alırsınız?
Ali Bulaç : Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuş)tınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.
Ali Fikri Yavuz : Verdiğiniz o mehri zevcenizden nasıl alırsınız ki, birbirinizle birleşip katıldınız ve onlar sizden kuvvetli bir teminat, nikâh sözleşmesi aldılar.
Bekir Sadak : Nasil alirsiniz ki siz birbirinize katilmistiniz ve onlar sizden saglam teminat almislardi.
Celal Yıldırım : Nasıl alırsınız ki, birbirinize iyice katılıp başbaşa kaldınız ve onlar (adına) sizden sağlam bir söz de almışlardı.
Diyanet İşleri : Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsınız?
Diyanet İşleri (eski) : Nasıl alırsınız ki siz birbirinize katılmıştınız ve onlar sizden sağlam teminat almışlardı.
Diyanet Vakfi : Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız!
Edip Yüksel : Bir zamanlar birbirinizin en yakın içli dışlı dostu olmanıza ve sizden sağlam bir söz almalarına rağmen nasıl olur da onu geri alırsınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nasıl alırsınız ki, birbirinize karıştınız ve onlar sizden sağlam bir söz almışlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nasıl alırsınız ki birbirinize karıştınız ve onlar sizden kuvvetli bir misak almışlardı
Fizilal-il Kuran : Verdiğinizi nasıl geri alırsınız ki, sizler birbirinizle içli- dışlı olmuşsunuz ve onlar sizden güçlü bir güvence almışlardır.
Gültekin Onan : Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuş)tınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.
Hakkı Yılmaz : Ve birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir söz almışken verdiğinizi nasıl alırsınız?
Hasan Basri Çantay : Onu nasıl alırsınız ki birbirinize karılıb katıldınız. Onlar sizden kuvvetli te'mînat da aldılar.
Hayrat Neşriyat : Hem onu nasıl alırsınız ki, birbirinizle gerçekten başbaşa kalmıştınız ve (eşleriniz)sizden pek sağlam bir söz almışlardı.
İbni Kesir : Onu nasıl alırsınız ki; birbirinize karışıp katıldınız. Ve onlar, sizden kuvvetli te'minat aldılar.
İskender Evrenosoğlu : Ve onu nasıl alırsınız ki, birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı.
Muhammed Esed : Kendinizi birbirinize adadıktan ve eşiniz sizden sağlam bir taahhüt aldıktan sonra onu nasıl geri alabilirsiniz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onu nasıl alırsınız ki, biribirinize mukarenette bulundunuz, ve sizden kuvvetli bir ahit almışlardır.
Ömer Öngüt : Onu nasıl alırsınız ki birbirinize karışıp katıldınız, içli-dışlı oldunuz. Onlar sizden kuvvetli bir teminat da almışlardı.
Şaban Piriş : Nasıl alabilirsiniz ki, birbirinizle kaynaşmış ve eşleriniz sizden kesin bir teminat almışlardı.
Suat Yıldırım : Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz. Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca te’minat da aldılar?
Süleyman Ateş : Nasıl alırsınız ki, birbirinize geçmiş (içli dışlı olmuş) idiniz ve onlar, sizden sağlam te'minât almışlardı.
Tefhim-ul Kuran : Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuş) tınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.
Ümit Şimşek : Onlarla bir yastığa baş koyduğunuz halde ve onlar sizden sağlam bir ahit almışken, siz onlardan mehirlerini nasıl alırsınız?
Yaşar Nuri Öztürk : Hem o malı nasıl alırsınız ki? Daha önce birbirinizle derinden derine kaynaşmıştınız. Ve onlar sizden çok sağlam bir söz de almışlardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}