» 4 / Nisâ  125:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
2. أَحْسَنُ (ÊḪSN) = eHsenu : daha güzeldir?
3. دِينًا (D̃YNE) = dīnen : din yönünden
4. مِمَّنْ (MMN) = mimmen : kimseden
5. أَسْلَمَ (ÊSLM) = esleme : teslim eden
6. وَجْهَهُ (WCHH) = vechehu : yüzünü
7. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
8. وَهُوَ (WHW) = ve huve : o
9. مُحْسِنٌ (MḪSN) = muHsinun : iyilik edici olarak
10. وَاتَّبَعَ (WETBA) = vettebeǎ : ve tabi olan
11. مِلَّةَ (MLT) = millete : dinine
12. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim
13. حَنِيفًا (ḪNYFE) = Hanīfen : dosdoğru
14. وَاتَّخَذَ (WETḢZ̃) = vetteḣaƶe : edinmişti
15. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
16. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim'i
17. خَلِيلًا (ḢLYLE) = ḣalīlen : dost
ve kim | daha güzeldir? | din yönünden | kimseden | teslim eden | yüzünü | Allah'a | o | iyilik edici olarak | ve tabi olan | dinine | İbrahim | dosdoğru | edinmişti | Allah | İbrahim'i | dost |

[] [ḪSN] [D̃YN] [] [SLM] [WCH] [] [] [ḪSN] [TBA] [MLL] [] [ḪNF] [EḢZ̃] [] [] [ḢLL]
WMN ÊḪSN D̃YNE MMN ÊSLM WCHH LLH WHW MḪSN WETBA MLT ÎBREHYM ḪNYFE WETḢZ̃ ELLH ÎBREHYM ḢLYLE

ve men eHsenu dīnen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muHsinun vettebeǎ millete ibrāhīme Hanīfen vetteḣaƶe llahu ibrāhīme ḣalīlen
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And who
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsenu daha güzeldir? (is) better
دينا د ي ن | D̃YN D̃YNE dīnen din yönünden (in) religion
ممن | MMN mimmen kimseden than (one) who
أسلم س ل م | SLM ÊSLM esleme teslim eden submits
وجهه و ج ه | WCH WCHH vechehu yüzünü his face
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
وهو | WHW ve huve o and he
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun iyilik edici olarak (is) a good-doer
واتبع ت ب ع | TBA WETBA vettebeǎ ve tabi olan and follows
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (the) religion
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim (of) Ibrahim
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen dosdoğru (the) upright?
واتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ WETḢZ̃ vetteḣaƶe edinmişti And was taken
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'i Ibrahim
خليلا خ ل ل | ḢLL ḢLYLE ḣalīlen dost (as) a friend.

4:125 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | daha güzeldir? | din yönünden | kimseden | teslim eden | yüzünü | Allah'a | o | iyilik edici olarak | ve tabi olan | dinine | İbrahim | dosdoğru | edinmişti | Allah | İbrahim'i | dost |

[] [ḪSN] [D̃YN] [] [SLM] [WCH] [] [] [ḪSN] [TBA] [MLL] [] [ḪNF] [EḢZ̃] [] [] [ḢLL]
WMN ÊḪSN D̃YNE MMN ÊSLM WCHH LLH WHW MḪSN WETBA MLT ÎBREHYM ḪNYFE WETḢZ̃ ELLH ÎBREHYM ḢLYLE

ve men eHsenu dīnen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muHsinun vettebeǎ millete ibrāhīme Hanīfen vetteḣaƶe llahu ibrāhīme ḣalīlen
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا

[] [ح س ن] [د ي ن] [] [س ل م] [و ج ه] [] [] [ح س ن] [ت ب ع] [م ل ل] [] [ح ن ف] [ا خ ذ ] [] [] [خ ل ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And who
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
INTG – interrogative noun
الواو عاطفة
اسم استفهام
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsenu daha güzeldir? (is) better
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
دينا د ي ن | D̃YN D̃YNE dīnen din yönünden (in) religion
Dal,Ye,Nun,Elif,
4,10,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ممن | MMN mimmen kimseden than (one) who
Mim,Mim,Nun,
40,40,50,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
أسلم س ل م | SLM ÊSLM esleme teslim eden submits
,Sin,Lam,Mim,
,60,30,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
وجهه و ج ه | WCH WCHH vechehu yüzünü his face
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لله | LLH lillahi Allah'a to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وهو | WHW ve huve o and he
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun iyilik edici olarak (is) a good-doer
Mim,Ha,Sin,Nun,
40,8,60,50,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
واتبع ت ب ع | TBA WETBA vettebeǎ ve tabi olan and follows
Vav,Elif,Te,Be,Ayn,
6,1,400,2,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (the) religion
Mim,Lam,Te merbuta,
40,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim (of) Ibrahim
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen dosdoğru (the) upright?
Ha,Nun,Ye,Fe,Elif,
8,50,10,80,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
واتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ WETḢZ̃ vetteḣaƶe edinmişti And was taken
Vav,Elif,Te,Hı,Zel,
6,1,400,600,700,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'i Ibrahim
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – accusative masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم منصوب
خليلا خ ل ل | ḢLL ḢLYLE ḣalīlen dost (as) a friend.
Hı,Lam,Ye,Lam,Elif,
600,30,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | أَحْسَنُ: daha güzeldir? | دِينًا: din yönünden | مِمَّنْ: kimseden | أَسْلَمَ: teslim eden | وَجْهَهُ: yüzünü | لِلَّهِ: Allah'a | وَهُوَ: o | مُحْسِنٌ: iyilik edici olarak | وَاتَّبَعَ: ve tabi olan | مِلَّةَ: dinine | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim | حَنِيفًا: dosdoğru | وَاتَّخَذَ: edinmişti | اللَّهُ: Allah | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim'i | خَلِيلًا: dost |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | أحسن ÊḪSN daha güzeldir? | دينا D̃YNE din yönünden | ممن MMN kimseden | أسلم ÊSLM teslim eden | وجهه WCHH yüzünü | لله LLH Allah'a | وهو WHW o | محسن MḪSN iyilik edici olarak | واتبع WETBA ve tabi olan | ملة MLT dinine | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | حنيفا ḪNYFE dosdoğru | واتخذ WETḢZ̃ edinmişti | الله ELLH Allah | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'i | خليلا ḢLYLE dost |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | eHsenu: daha güzeldir? | dīnen: din yönünden | mimmen: kimseden | esleme: teslim eden | vechehu: yüzünü | lillahi: Allah'a | ve huve: o | muHsinun: iyilik edici olarak | vettebeǎ: ve tabi olan | millete: dinine | ibrāhīme: İbrahim | Hanīfen: dosdoğru | vetteḣaƶe: edinmişti | llahu: Allah | ibrāhīme: İbrahim'i | ḣalīlen: dost |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim | ÊḪSN: daha güzeldir? | D̃YNE: din yönünden | MMN: kimseden | ÊSLM: teslim eden | WCHH: yüzünü | LLH: Allah'a | WHW: o | MḪSN: iyilik edici olarak | WETBA: ve tabi olan | MLT: dinine | ÎBREHYM: İbrahim | ḪNYFE: dosdoğru | WETḢZ̃: edinmişti | ELLH: Allah | ÎBREHYM: İbrahim'i | ḢLYLE: dost |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kimin dini daha güzeldir iyilikte bulunarak özünü Allah'a teslîm eden ve Tanrıyı bir tanıyan İbrahîm'in dinine uyan kişinin dininden ve Allah İbrahîm'i dost edinmiştir.
Adem Uğur : İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
Ahmed Hulusi : Muhsin olarak (varlığının Allâh Esmâ'sının açığa çıkışıyla yaratıldığının idrakı içinde), vechinin Allâh için olduğunun teslimiyetinde olan ve hanîf olarak (tanrı kavramı olmayan - yalnızca Allâh'a kulluk edilmekte olduğunun bilincinde) İbrahim milletine tâbi olanın din anlayışından daha güzeli ne olabilir ki! Allâh, İbrahim'i Haliyl edindi. (Ona "Hullet makamı" yaşamı ihsan etti. Bu konuda ek bilgi: El İnsan-ı Kâmil, Abdülkerîm el Ciylî, Abdülaziz Mecdi Tolun çevirisi. A. H. )
Ahmet Tekin : İyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idareci, askerî erkân ve bir müslüman olarak, varlığını benliğini Allah’a teslim ederek hükmüne razı olandan, hakka ve tevhide yönelik İbrâhim’in dinine, sünnetine, İslâm dinine, İslâm medeniyetine, şeriatına tâbi olandan kim daha güzel dindardır? Allah İbrâhim’i dost edinmiştir.
Ahmet Varol : İyilik sahibi olarak kendini Allah'a teslim etmiş ve bütün sapık dinlerden uzak durarak İbrahim'in dinine uymuş olandan daha güzel dinli kim olabilir! Allah, İbrahim'i kendisine yakın dost edinmişti.
Ali Bulaç : İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Ali Fikri Yavuz : İyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir hulûsla Allah’a teslim eden ve İbrahim’in tevhîd dinine uymuş olan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? Allah,İbrahim’i (a.s.) dost edinmiştir.
Bekir Sadak : Iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yonelen Ibrahim'in dinine uyandan, din bakimindan daha iyi kim olabilir? Allah Ibrahim'i dost edinmisti.
Celal Yıldırım : iyiliği kendine iş ve âdet edinerek Allah'a yönelip yüzünü O'na teslîm eden ve İbrahim'in Hanîf Milleti (dini)ne uyan kimseden daha güzel dinli kim vardır? Allah, ibrahim'i Halîl (yakın dost) edinmiştir.
Diyanet İşleri : Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost edindi.
Diyanet İşleri (eski) : İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
Diyanet Vakfi : İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
Edip Yüksel : ALLAH'a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim'in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahimi arkadaş edindi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve Allah'a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim'in dinine uymuştur. Allah ki, İbrahim'i dost edinmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islâm ile Allaha tutmuş ve hanîf (sâde hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi
Fizilal-il Kuran : Hem iyi ameller yapıp hem de tüm varlığı ile Allah'a teslim olandan ve İbrahim'den tek ilahlı dine uyandan daha iyi bir dindar kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.
Gültekin Onan : İyilik yaparak kendini Tanrı'ya teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Tanrı, İbrahim'i dost edinmiştir.
Hakkı Yılmaz : "Ve din bakımından, iyileştiren-güzelleştiren biri olarak, kendisini Allah için İslâmlaştırandan ve hanif; eski inançlarından dönen biri olarak, İbrâhîm'in dinine uyan kimseden daha iyi-güzel kim olabilir? Ve Allah, İbrâhîm'i, geriden gelen kuşaklara “çığır açan-iz bırakan; imam-önder” edindi. "
Hasan Basri Çantay : İyilik yapan (bir insan) olarak, (tam bir hulus ile) kendisini Allaha teslim eden, İbrahim'in Allâhı bir tanıyıcı dînine tâbi' olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i bir dost edinmişdir.
Hayrat Neşriyat : Ve kendisi iyilik eden bir kimse olarak, nefsini Allah’a teslîm eden ve Hanîf(hakka yönelmiş) olarak İbrâhîm’in dînine tâbi' olan kimseden, din bakımından daha güzel kim olabilir? Zîrâ Allah, İbrâhîm’i dost edinmiştir.
İbni Kesir : İhsan ederek kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uymuş olandan daha güzel din sahibi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Ve hanif olarak Hz. İbrâhîm'in dînine tâbî olmuş ve vechini (fizik vücudunu) Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden, dînen daha ahsen kim vardır. Ve Allah, Hz. İbrâhîm'i dost edindi.
Muhammed Esed : Bütün benliğini Allaha teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahimin inanç sistemine Allahın onu sevgisiyle yücelttiğini görerek uyan kişiden daha iyi iman sahibi kim vardır?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve din itibariyle daha güzel kimdir o kimseden ki, muhsin olduğu halde yüzünü Allah Teâlâ'ya teslim etmiş, ve Hanîf olarak İbrahim'in milletine tâbi olmuştur. Allah Teâlâ da İbrahim'i bir dost edinmiştir.
Ömer Öngüt : İşlerinde doğru muhsin (iyilik yapıcı) olarak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
Şaban Piriş : İyilik eden bir kimse olup, kendisini tam bir yönelişle Allah’a teslim eden ve İbrahim’in hanif olan yoluna uyan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? ki Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.
Suat Yıldırım : Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah’a teslim edip bir de İbrâhim’in tevhid dinine tâbi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrâhim’i dost edinmiştir.
Süleyman Ateş : Hangi insan, din yönünden, iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrâhim dinine tâbi olandan daha güzel olabilir? Allâh, İbrâhim'i dost edinmişti.
Tefhim-ul Kuran : İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Ümit Şimşek : Kulluğunu güzel bir şekilde takınarak tam bir teslimiyetle Allah'a yönelen ve bütün bâtıl inançlardan yüz çevirerek İbrahim'in dinine tâbi olan kimseden daha güzel bir inanç sahibi kim var? İbrahim'i ise Allah dost edinmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}