» 4 / Nisâ  6:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَابْتَلُوا (WEBTLWE) = vebtelū : deneyin
2. الْيَتَامَىٰ (ELYTEM) = l-yetāmā : öksüzleri
3. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
4. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā :
5. بَلَغُوا (BLĞWE) = beleğū : varıncaya
6. النِّكَاحَ (ELNKEḪ) = n-nikāHa : nikah (çağına)
7. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
8. انَسْتُمْ ( ËNSTM) = ānestum : görürseniz
9. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlarda
10. رُشْدًا (RŞD̃E) = ruşden : bir olgunluk
11. فَادْفَعُوا (FED̃FAWE) = fedfeǔ : hemen verin
12. إِلَيْهِمْ (ÎLYHM) = ileyhim : kendilerine
13. أَمْوَالَهُمْ (ÊMWELHM) = emvālehum : mallarını
14. وَلَا (WLE) = ve lā :
15. تَأْكُلُوهَا (TÊKLWHE) = te'kulūhā : yemeğe kalkmayın
16. إِسْرَافًا (ÎSREFE) = isrāfen : israf ile
17. وَبِدَارًا (WBD̃ERE) = ve bidāran : ve tez elden
18. أَنْ (ÊN) = en :
19. يَكْبَرُوا (YKBRWE) = yekberū : büyüyüp (geri alacaklar) diye
20. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kimse
21. كَانَ (KEN) = kāne : olan
22. غَنِيًّا (ĞNYE) = ğaniyyen : zengin
23. فَلْيَسْتَعْفِفْ (FLYSTAFF) = felyesteǎ'fif : çekinsin
24. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kimse de
25. كَانَ (KEN) = kāne : olan
26. فَقِيرًا (FGYRE) = feḳīran : yoksul
27. فَلْيَأْكُلْ (FLYÊKL) = felye'kul : yesin
28. بِالْمَعْرُوفِ (BELMARWF) = bil-meǎ'rūfi : uygun şekilde
29. فَإِذَا (FÎZ̃E) = feiƶā : zaman da
30. دَفَعْتُمْ (D̃FATM) = defeǎ'tum : geri verdiğiniz
31. إِلَيْهِمْ (ÎLYHM) = ileyhim : onlara
32. أَمْوَالَهُمْ (ÊMWELHM) = emvālehum : mallarını
33. فَأَشْهِدُوا (FÊŞHD̃WE) = feeşhidū : şahid bulundurun
34. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : yanlarında
35. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : yeter
36. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah
37. حَسِيبًا (ḪSYBE) = Hasīben : hesapçı olarak
deneyin | öksüzleri | kadar | | varıncaya | nikah (çağına) | eğer | görürseniz | onlarda | bir olgunluk | hemen verin | kendilerine | mallarını | | yemeğe kalkmayın | israf ile | ve tez elden | | büyüyüp (geri alacaklar) diye | ve kimse | olan | zengin | çekinsin | ve kimse de | olan | yoksul | yesin | uygun şekilde | zaman da | geri verdiğiniz | onlara | mallarını | şahid bulundurun | yanlarında | yeter | Allah | hesapçı olarak |

[BLW] [YTM] [] [] [BLĞ] [NKḪ] [] [ENS] [] [RŞD̃] [D̃FA] [] [MWL] [] [EKL] [SRF] [BD̃R] [] [KBR] [] [KWN] [ĞNY] [AFF] [] [KWN] [FGR] [EKL] [ARF] [] [D̃FA] [] [MWL] [ŞHD̃] [] [KFY] [] [ḪSB]
WEBTLWE ELYTEM ḪT ÎZ̃E BLĞWE ELNKEḪ FÎN ËNSTM MNHM RŞD̃E FED̃FAWE ÎLYHM ÊMWELHM WLE TÊKLWHE ÎSREFE WBD̃ERE ÊN YKBRWE WMN KEN ĞNYE FLYSTAFF WMN KEN FGYRE FLYÊKL BELMARWF FÎZ̃E D̃FATM ÎLYHM ÊMWELHM FÊŞHD̃WE ALYHM WKF BELLH ḪSYBE

vebtelū l-yetāmā Hattā iƶā beleğū n-nikāHa fein ānestum minhum ruşden fedfeǔ ileyhim emvālehum ve lā te'kulūhā isrāfen ve bidāran en yekberū ve men kāne ğaniyyen felyesteǎ'fif ve men kāne feḳīran felye'kul bil-meǎ'rūfi feiƶā defeǎ'tum ileyhim emvālehum feeşhidū ǎleyhim ve kefā billahi Hasīben
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وابتلوا ب ل و | BLW WEBTLWE vebtelū deneyin And test
اليتامى ي ت م | YTM ELYTEM l-yetāmā öksüzleri the orphans
حتى | ḪT Hattā kadar until
إذا | ÎZ̃E iƶā [when]
بلغوا ب ل غ | BLĞ BLĞWE beleğū varıncaya they reach[ed]
النكاح ن ك ح | NKḪ ELNKEḪ n-nikāHa nikah (çağına) (the age of) marriage,
فإن | FÎN fein eğer then if
آنستم ا ن س | ENS ËNSTM ānestum görürseniz you perceive
منهم | MNHM minhum onlarda in them
رشدا ر ش د | RŞD̃ RŞD̃E ruşden bir olgunluk sound judgement
فادفعوا د ف ع | D̃FA FED̃FAWE fedfeǔ hemen verin then deliver
إليهم | ÎLYHM ileyhim kendilerine to them
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth.
ولا | WLE ve lā And (do) not
تأكلوها ا ك ل | EKL TÊKLWHE te'kulūhā yemeğe kalkmayın eat it
إسرافا س ر ف | SRF ÎSREFE isrāfen israf ile extravagantly
وبدارا ب د ر | BD̃R WBD̃ERE ve bidāran ve tez elden and hastily
أن | ÊN en (fearing) that
يكبروا ك ب ر | KBR YKBRWE yekberū büyüyüp (geri alacaklar) diye they will grow up.
ومن | WMN ve men ve kimse And whoever
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengin rich
فليستعفف ع ف ف | AFF FLYSTAFF felyesteǎ'fif çekinsin then he should refrain,
ومن | WMN ve men ve kimse de and whoever
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
فقيرا ف ق ر | FGR FGYRE feḳīran yoksul poor
فليأكل ا ك ل | EKL FLYÊKL felye'kul yesin then let him eat (of it)
بالمعروف ع ر ف | ARF BELMARWF bil-meǎ'rūfi uygun şekilde in a fair manner.
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when
دفعتم د ف ع | D̃FA D̃FATM defeǎ'tum geri verdiğiniz you deliver
إليهم | ÎLYHM ileyhim onlara to them
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth
فأشهدوا ش ه د | ŞHD̃ FÊŞHD̃WE feeşhidū şahid bulundurun then take witnesses
عليهم | ALYHM ǎleyhim yanlarında on them.
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā yeter And is sufficient
بالله | BELLH billahi Allah Allah
حسيبا ح س ب | ḪSB ḪSYBE Hasīben hesapçı olarak (as) a Reckoner.

4:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

deneyin | öksüzleri | kadar | | varıncaya | nikah (çağına) | eğer | görürseniz | onlarda | bir olgunluk | hemen verin | kendilerine | mallarını | | yemeğe kalkmayın | israf ile | ve tez elden | | büyüyüp (geri alacaklar) diye | ve kimse | olan | zengin | çekinsin | ve kimse de | olan | yoksul | yesin | uygun şekilde | zaman da | geri verdiğiniz | onlara | mallarını | şahid bulundurun | yanlarında | yeter | Allah | hesapçı olarak |

[BLW] [YTM] [] [] [BLĞ] [NKḪ] [] [ENS] [] [RŞD̃] [D̃FA] [] [MWL] [] [EKL] [SRF] [BD̃R] [] [KBR] [] [KWN] [ĞNY] [AFF] [] [KWN] [FGR] [EKL] [ARF] [] [D̃FA] [] [MWL] [ŞHD̃] [] [KFY] [] [ḪSB]
WEBTLWE ELYTEM ḪT ÎZ̃E BLĞWE ELNKEḪ FÎN ËNSTM MNHM RŞD̃E FED̃FAWE ÎLYHM ÊMWELHM WLE TÊKLWHE ÎSREFE WBD̃ERE ÊN YKBRWE WMN KEN ĞNYE FLYSTAFF WMN KEN FGYRE FLYÊKL BELMARWF FÎZ̃E D̃FATM ÎLYHM ÊMWELHM FÊŞHD̃WE ALYHM WKF BELLH ḪSYBE

vebtelū l-yetāmā Hattā iƶā beleğū n-nikāHa fein ānestum minhum ruşden fedfeǔ ileyhim emvālehum ve lā te'kulūhā isrāfen ve bidāran en yekberū ve men kāne ğaniyyen felyesteǎ'fif ve men kāne feḳīran felye'kul bil-meǎ'rūfi feiƶā defeǎ'tum ileyhim emvālehum feeşhidū ǎleyhim ve kefā billahi Hasīben
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

[ب ل و] [ي ت م] [] [] [ب ل غ] [ن ك ح] [] [ا ن س] [] [ر ش د] [د ف ع] [] [م و ل] [] [ا ك ل] [س ر ف] [ب د ر] [] [ك ب ر] [] [ك و ن] [غ ن ي] [ع ف ف] [] [ك و ن] [ف ق ر] [ا ك ل] [ع ر ف] [] [د ف ع] [] [م و ل] [ش ه د] [] [ك ف ي] [] [ح س ب]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وابتلوا ب ل و | BLW WEBTLWE vebtelū deneyin And test
Vav,Elif,Be,Te,Lam,Vav,Elif,
6,1,2,400,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اليتامى ي ت م | YTM ELYTEM l-yetāmā öksüzleri the orphans
Elif,Lam,Ye,Te,Elif,Mim,,
1,30,10,400,1,40,,
N – accusative plural noun
اسم منصوب
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إذا | ÎZ̃E iƶā [when]
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
بلغوا ب ل غ | BLĞ BLĞWE beleğū varıncaya they reach[ed]
Be,Lam,Ğayn,Vav,Elif,
2,30,1000,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
النكاح ن ك ح | NKḪ ELNKEḪ n-nikāHa nikah (çağına) (the age of) marriage,
Elif,Lam,Nun,Kef,Elif,Ha,
1,30,50,20,1,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فإن | FÎN fein eğer then if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
آنستم ا ن س | ENS ËNSTM ānestum görürseniz you perceive
,Nun,Sin,Te,Mim,
,50,60,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlarda in them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
رشدا ر ش د | RŞD̃ RŞD̃E ruşden bir olgunluk sound judgement
Re,Şın,Dal,Elif,
200,300,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فادفعوا د ف ع | D̃FA FED̃FAWE fedfeǔ hemen verin then deliver
Fe,Elif,Dal,Fe,Ayn,Vav,Elif,
80,1,4,80,70,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليهم | ÎLYHM ileyhim kendilerine to them
,Lam,Ye,He,Mim,
,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth.
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تأكلوها ا ك ل | EKL TÊKLWHE te'kulūhā yemeğe kalkmayın eat it
Te,,Kef,Lam,Vav,He,Elif,
400,,20,30,6,5,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إسرافا س ر ف | SRF ÎSREFE isrāfen israf ile extravagantly
,Sin,Re,Elif,Fe,Elif,
,60,200,1,80,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
وبدارا ب د ر | BD̃R WBD̃ERE ve bidāran ve tez elden and hastily
Vav,Be,Dal,Elif,Re,Elif,
6,2,4,1,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite (form III) verbal noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
أن | ÊN en (fearing) that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يكبروا ك ب ر | KBR YKBRWE yekberū büyüyüp (geri alacaklar) diye they will grow up.
Ye,Kef,Be,Re,Vav,Elif,
10,20,2,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ومن | WMN ve men ve kimse And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengin rich
Ğayn,Nun,Ye,Elif,
1000,50,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
فليستعفف ع ف ف | AFF FLYSTAFF felyesteǎ'fif çekinsin then he should refrain,
Fe,Lam,Ye,Sin,Te,Ayn,Fe,Fe,
80,30,10,60,400,70,80,80,
RSLT – prefixed result particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, jussive mood
الفاء واقعة في جواب الشرط
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
ومن | WMN ve men ve kimse de and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فقيرا ف ق ر | FGR FGYRE feḳīran yoksul poor
Fe,Gaf,Ye,Re,Elif,
80,100,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
فليأكل ا ك ل | EKL FLYÊKL felye'kul yesin then let him eat (of it)
Fe,Lam,Ye,,Kef,Lam,
80,30,10,,20,30,
RSLT – prefixed result particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
الفاء واقعة في جواب الشرط
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
بالمعروف ع ر ف | ARF BELMARWF bil-meǎ'rūfi uygun şekilde in a fair manner.
Be,Elif,Lam,Mim,Ayn,Re,Vav,Fe,
2,1,30,40,70,200,6,80,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine passive participle
جار ومجرور
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when
Fe,,Zel,Elif,
80,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
دفعتم د ف ع | D̃FA D̃FATM defeǎ'tum geri verdiğiniz you deliver
Dal,Fe,Ayn,Te,Mim,
4,80,70,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليهم | ÎLYHM ileyhim onlara to them
,Lam,Ye,He,Mim,
,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فأشهدوا ش ه د | ŞHD̃ FÊŞHD̃WE feeşhidū şahid bulundurun then take witnesses
Fe,,Şın,He,Dal,Vav,Elif,
80,,300,5,4,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim yanlarında on them.
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā yeter And is sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
حسيبا ح س ب | ḪSB ḪSYBE Hasīben hesapçı olarak (as) a Reckoner.
Ha,Sin,Ye,Be,Elif,
8,60,10,2,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَابْتَلُوا: deneyin | الْيَتَامَىٰ: öksüzleri | حَتَّىٰ: kadar | إِذَا: | بَلَغُوا: varıncaya | النِّكَاحَ: nikah (çağına) | فَإِنْ: eğer | انَسْتُمْ: görürseniz | مِنْهُمْ: onlarda | رُشْدًا: bir olgunluk | فَادْفَعُوا: hemen verin | إِلَيْهِمْ: kendilerine | أَمْوَالَهُمْ: mallarını | وَلَا: | تَأْكُلُوهَا: yemeğe kalkmayın | إِسْرَافًا: israf ile | وَبِدَارًا: ve tez elden | أَنْ: | يَكْبَرُوا: büyüyüp (geri alacaklar) diye | وَمَنْ: ve kimse | كَانَ: olan | غَنِيًّا: zengin | فَلْيَسْتَعْفِفْ: çekinsin | وَمَنْ: ve kimse de | كَانَ: olan | فَقِيرًا: yoksul | فَلْيَأْكُلْ: yesin | بِالْمَعْرُوفِ: uygun şekilde | فَإِذَا: zaman da | دَفَعْتُمْ: geri verdiğiniz | إِلَيْهِمْ: onlara | أَمْوَالَهُمْ: mallarını | فَأَشْهِدُوا: şahid bulundurun | عَلَيْهِمْ: yanlarında | وَكَفَىٰ: yeter | بِاللَّهِ: Allah | حَسِيبًا: hesapçı olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وابتلوا WEBTLWE deneyin | اليتامى ELYTEM öksüzleri | حتى ḪT kadar | إذا ÎZ̃E | بلغوا BLĞWE varıncaya | النكاح ELNKEḪ nikah (çağına) | فإن FÎN eğer | آنستم ËNSTM görürseniz | منهم MNHM onlarda | رشدا RŞD̃E bir olgunluk | فادفعوا FED̃FAWE hemen verin | إليهم ÎLYHM kendilerine | أموالهم ÊMWELHM mallarını | ولا WLE | تأكلوها TÊKLWHE yemeğe kalkmayın | إسرافا ÎSREFE israf ile | وبدارا WBD̃ERE ve tez elden | أن ÊN | يكبروا YKBRWE büyüyüp (geri alacaklar) diye | ومن WMN ve kimse | كان KEN olan | غنيا ĞNYE zengin | فليستعفف FLYSTAFF çekinsin | ومن WMN ve kimse de | كان KEN olan | فقيرا FGYRE yoksul | فليأكل FLYÊKL yesin | بالمعروف BELMARWF uygun şekilde | فإذا FÎZ̃E zaman da | دفعتم D̃FATM geri verdiğiniz | إليهم ÎLYHM onlara | أموالهم ÊMWELHM mallarını | فأشهدوا FÊŞHD̃WE şahid bulundurun | عليهم ALYHM yanlarında | وكفى WKF yeter | بالله BELLH Allah | حسيبا ḪSYBE hesapçı olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |vebtelū: deneyin | l-yetāmā: öksüzleri | Hattā: kadar | iƶā: | beleğū: varıncaya | n-nikāHa: nikah (çağına) | fein: eğer | ānestum: görürseniz | minhum: onlarda | ruşden: bir olgunluk | fedfeǔ: hemen verin | ileyhim: kendilerine | emvālehum: mallarını | ve lā: | te'kulūhā: yemeğe kalkmayın | isrāfen: israf ile | ve bidāran: ve tez elden | en: | yekberū: büyüyüp (geri alacaklar) diye | ve men: ve kimse | kāne: olan | ğaniyyen: zengin | felyesteǎ'fif: çekinsin | ve men: ve kimse de | kāne: olan | feḳīran: yoksul | felye'kul: yesin | bil-meǎ'rūfi: uygun şekilde | feiƶā: zaman da | defeǎ'tum: geri verdiğiniz | ileyhim: onlara | emvālehum: mallarını | feeşhidū: şahid bulundurun | ǎleyhim: yanlarında | ve kefā: yeter | billahi: Allah | Hasīben: hesapçı olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |WEBTLWE: deneyin | ELYTEM: öksüzleri | ḪT: kadar | ÎZ̃E: | BLĞWE: varıncaya | ELNKEḪ: nikah (çağına) | FÎN: eğer | ËNSTM: görürseniz | MNHM: onlarda | RŞD̃E: bir olgunluk | FED̃FAWE: hemen verin | ÎLYHM: kendilerine | ÊMWELHM: mallarını | WLE: | TÊKLWHE: yemeğe kalkmayın | ÎSREFE: israf ile | WBD̃ERE: ve tez elden | ÊN: | YKBRWE: büyüyüp (geri alacaklar) diye | WMN: ve kimse | KEN: olan | ĞNYE: zengin | FLYSTAFF: çekinsin | WMN: ve kimse de | KEN: olan | FGYRE: yoksul | FLYÊKL: yesin | BELMARWF: uygun şekilde | FÎZ̃E: zaman da | D̃FATM: geri verdiğiniz | ÎLYHM: onlara | ÊMWELHM: mallarını | FÊŞHD̃WE: şahid bulundurun | ALYHM: yanlarında | WKF: yeter | BELLH: Allah | ḪSYBE: hesapçı olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yetimleri, nikâh çağına dek deneyin, ergenlik çağına ulaştıklarını, olgunlaştıklarını gördünüz mü mallarını kendilerine verin. Onların malını israf ederek, yahut büyüyünce geri alırlar diyerek yemeyin. Zengin olan, yetimin malına hiç dokunmasın. Fakir olan, örfe uygun bir miktar yiyebilir. Mallarını geri vereceğiniz vakit bu muâmeleyi tanıklar huzurunda yapın. Allah, gereğince hesap sorucudur ve o, yeter.
Adem Uğur : Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.
Ahmed Hulusi : Yetimleri nikâhlanabilecekleri yaşa gelene kadar gözetip deneyin. Şayet onların olgunlaştığını gözlerseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Onlar büyüyünce mallarına sahip olacaklar diye, acele edip mallarını israf etmeyin. Zengin olan iffetli davransın (yetim malını yemekten uzak dursun). Yoksul olan ise, ondan örfte olan kadarıyla (haddi aşmadan) yararlansın. Mallarını kendilerine iade ederken de şahit bulundurun (yaptıklarınızın değerlendirilmesi için). Hakikatiniz olan Allâh Esmâ'sından Hasiyb isminin özelliği size yeterlidir.
Ahmet Tekin : Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların olgunlaştıkları, akıllı ve tedbirli davranır hale geldikleri konusunda samimi kanaatiniz oluşursa, vakit geçirmeden mallarını kendilerine verin. Büyüyüp de mallarını geri alacaklar düşüncesiyle yerinde, uygun miktardan fazla cahilce israf ederek, alelacele yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya, onların malına elini sürmemeye çalışsın. Yoksul olan da, Kur’ân’ın ve sünnetin belirlediği ölçüler içinde, İslâmî kurallarla örtüşen, örfe göre, hakkaniyetle yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şâhit de bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ahmet Varol : Yetimleri evlenme çağına gelmelerine kadar deneyin. Olgunluk çağına erdiklerini hissederseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler diye o malları israfla ve çarçabuk yemeyin. Zengin olan dokunmasın. Fakir olan da uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ali Bulaç : Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : Ey yetimlerin velileri! Yetimleri, nikâh çağına ermelerine kadar deneyin. Eğer bulüğa vardıktan sonra kendilerinde bir akıl ve rüşd görür ve anlarsanız, hemen mallarını onlara teslim edin. Büyüyecekler de ellerine alacaklar diye, o malları, israfla yemeğe kalkmayın. Veli zenginse, yetimin malına dokunmasın. Fakir olduğu takdirde, örfe göre (meşru surette) bir şey yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da karşılarında şâhid bulundurun. Allah hesap sorucu olarak kâfidir.
Bekir Sadak : Yetimleri, evlenme cagina gelene kadar deneyin; onlarda olgunlasma gorurseniz mallarini kendilerine verin; buyuyecekler de geri alacaklar diye onlari israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, iffetli olmaga calissin, yoksul olan uygun bir sekilde yesin. Mallarini kendilerine verdiginiz zaman, yanlarinda sahid bulundurun. Hesap sormak icin Allah yeter.
Celal Yıldırım : (Himayeniz altındaki) yetimleri, evlenme çağına gelinceye kadar deneyin ; onlarda (din ve dünya işlerinde, malı koruma ve bilerek harcama hususunda) bir olgunluk görürseniz, mallarını kendilerine teslîm ediniz. Büyürler de (geri alırlar) diye mallarını tezelden gereksiz harcayıp yemeyiniz. Zengin olan (vasî ya da veli) müstağni davransın ; fakir olanı ise örfe uygun şekilde yesin. Bir de yetimlerin mallarını (vakti gelip) kendilerine teslîm ettiğiniz zaman onlara karşı şâhid tutunuz. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri : Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin; büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahid bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.
Edip Yüksel : Evlenme yaşına eriştiklerinde yetimleri sınayın. Onlarda olgunluk görürseniz kendilerine mallarını verin. Onlar büyüyecek diye savurganlık ve aceleyle mallarını yemeyin. Zengin, (malın korumasına gösterdiği çabanın ücretinden) vazgeçsin. Fakir ise uygun bir miktarda harcasın. Mallarını kendilerine tanıklar huzurunda geri verin. Hesap görücü olarak ALLAH yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. «Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar» endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yetimleri, evlenme çağına gelinceye kadar gözetin ve denetleyin. Onlarda bir olgunlaşma hissettiğinizde hemen mallarını kendilerine teslim edin, büyüyüp ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan tenezzül etmesin. Muhtaç olan da örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman karşılarında şahit bulundurun. Hesabınızı doğru tutmak için Allah'ın hareketlerinizi hesaba çekmesi yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : ve yetimleri nikâh çağına ermelerine kadar gözedib deneyin, o vakit kendilerinden bir rüşd hissettiniz mi hemen mallarını kendilerine teslim edin, büyüyecekler de ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeğe kalkmayın ihtiyacı olmıyan tenezzül etmesin, muhtac olan da meşru' surette bir şey yesin, mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da karşılarında şahid bulundurun, hisabınızı doğru tutmak için Allahın harekâtınızı hisaba çekmekte olması yeter
Fizilal-il Kuran : Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyiniz. Eğer olgunlaştıklarını görürseniz hemen mallarını kendilerine teslim ediniz. Yetimler büyüyecek endişesi ile bu malları savurganca yemeyiniz. Zengin veliler bu mallara hiç el sürmesin. Fakir veliler ise bu malların geleneklere uygun düşecek kadarını yesin. Yetimlere mallarını teslim ederken yanınızda şahit bulundurunuz. Gerçi hesap sorma merci olarak Allah yeterlidir.
Gültekin Onan : Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Ve bu yetimlerinizi nikâha ulaşıncaya kadar sıkı bir eğitim vererek olgunlaştırınız. Sonra da eğer kendilerinde rüşt/erginlik çağına ulaşmışlık hissederseniz, mallarını kendilerine hemen teslim ediniz. Onlar büyüyecekler diye onların mallarını saçıp savurup yemeyin de. Ve kim zengin ise artık o iffetli davransın. Kim de fakir ise artık o da örfe uygun/ herkesçe kabul gören bir şekilde yesin. Sonra da yetimlerin mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman onlar üzerine şâhit tutunuz. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : Yetimleri nikâh (çağın) a erdikleri zamana kadar (gözetib) deneyin. O vakit kendilerinde bir akıl ve salâh gördünüz mü mallarını onlara teslim edin. Büyüyecekler (de ellerine alacaklar) diye bunları israf ile tez elden yemeyin. (Velîlerden) kim zengin ise (yetimin malını yemiye tenezzül etmesin) kaçınsın. Kim de fakir ise o halde örfe göre (bir şey) yesin. Artık onlara mallarını teslim etdiğiniz vakit karşılarında şâhid bulundurun. Tam bir hesâb sorucu olmak bakımından ise Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : Artık yetimleri, evlilik çağına gelinceye kadar (gözetip) deneyin! Nihâyet onlarda rüşdüne ermiş bir hâl görürseniz, o takdirde mallarını kendilerine teslîm edin! Ve büyüyecekler (de mallarını elimizden alacaklar) diye israfla ve acele ile onları yemeyin!(Yetîmin malını idâre eden, fakat) zengin olan kimse ise, böylece (onun malını yemekten)kaçınsın! (O velîlerden) fakir olan kimse ise artık (ihtiyaç ve emeği nisbetinde) örfe uygun mikdarda yesin! Sonunda onlara mallarını teslîm ettiğiniz zaman da onlara karşı şâhid bulundurun! Hesab görücü olarak ise, Allah yeter!
İbni Kesir : Öksüzleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. O vakit kendilerinde bir olgunlaşma görürseniz; mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf edip de tez elden yemeyin. Zengin olan sakınsın. Fakir olan da uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğinizde yanlarında şahid bulundurun. Hesab sorucu olarak Allah kafidir.
İskender Evrenosoğlu : Ve yetimleri nikâh çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşd (yeterlilik) hissederseniz, o taktirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler (geri alırlar) diye, onları (malları) israf etmeyin ve acele ile yemeyin. Ve (vâsi) zengin bir kimse ise, o taktirde iffetli olsun (yetimlerin mallarını yemekten kaçınsın). Ve (vâsi) fakir bir kimse ise, o taktirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Muhammed Esed : (Sorumluluğunuz altındaki) yetimleri evlenebilecekleri yaşa gelinceye kadar deneyin; sonra aklen olgunlaştıklarını tesbit ederseniz, mallarını onlara iade edin; (sakın,) onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını tüketmeyin. Zengin olan kimseyi (vesayeti altındakinin malından) tamamen uzak tutun. Fakiri ise ondan uygun bir şekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde, onlar adına şahitler bulundurun ve (unutmayın ki) nihai hesap sorucu olarak Allah kafidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yetimleri nikah çağına erinceye kadar deneyiniz. Eğer kendilerinde bir rüşt hissederseniz mallarını kendilerine hemen teslim ediniz ve büyüyecekler diye o malları israf ile alelacele yemeyiniz. Ve kim zengin ise kaçınsın ve kim fakir ise ma'ruf veçhile yesin. Onlara mallarını teslim edeceğiniz vakit de onlara karşı şahit bulundurunuz. Ve Allah Teâlâ hesapları görmeğe kâfidir.
Ömer Öngüt : Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar tecrübe edip deneyin. Eğer onlarda bir olgunlaşma görürseniz mallarını derhal kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de elinizden alacaklar diye mallarını aceleye getirip israf ederek yemeye kalkmayın. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın (kendi malı ile yetinsin). Fakir olan da uygun olarak (zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadar) yesin. Mallarını kendilerine teslim ederken yanlarında şâhit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter!
Şaban Piriş : Yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda olgunlaşma/yetişkinlik görürseniz mallarını kendilerine iade edin. Onların mallarını büyüyüp de (elimizden) alacaklar korkusu ile israf ederek (tez elden) yemeyin. Zengin olan kimse, tertemiz korusun; fakir de örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını iade ettiğiniz zaman, onlara şahitler huzurunda verin. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım : Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşrû sûrette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tesbit ettirin. Allah hesab sorandır ve O’nun hesap sorması kâfidir.
Süleyman Ateş : Nikâh çağına varıncaya kadar öksüzleri deneyin, eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüsünler diye alıkoyup israf ile tez elden onların mallarını yemeğe kalkmayın. Zengin olan, çekinsin; yoksul olan da (malın muhafazası için gösterdiği çabaya ve ihtiyacına) uygun şekilde yesin. Onlara mallarını geri verdiğiniz zaman da yanlarında şâhid bulundurun. Hesapçı olarak da Allâh yeter (O, her yaptığınızı hesâbetmektedir).
Tefhim-ul Kuran : Yetimleri, nikâha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Rüşde erdiklerini görürseniz, mallarını kendilerine verin. Onların mallarını, büyüyüp de elinizden alacaklar diye israf ederek yemeyin. Zengin olan yetim velisi ondan kaçınsın; fakir olan ise uygun bir şekilde yesin. Onlara mallarını verirken bunu şahitlerle tespit ettirin. Hesap görücü olarak ise Allah yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Yetimleri, nikâh çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz, mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan, iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}