» 4 / Nisâ  47:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. أُوتُوا (ÊWTWE) = ūtū : verilen(ler)
5. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitap
6. امِنُوا ( ËMNWE) = āminū : inanın
7. بِمَا (BME) = bimā : şeye (Kur'ana)
8. نَزَّلْنَا (NZLNE) = nezzelnā : indirdiğimiz
9. مُصَدِّقًا (MṦD̃GE) = muSaddiḳan : doğrulayıcı olarak
10. لِمَا (LME) = limā :
11. مَعَكُمْ (MAKM) = meǎkum : yanınızdakini
12. مِنْ (MN) = min :
13. قَبْلِ (GBL) = ḳabli : önce
14. أَنْ (ÊN) = en :
15. نَطْمِسَ (NŦMS) = neTmise : biz silip
16. وُجُوهًا (WCWHE) = vucūhen : bazı yüzleri
17. فَنَرُدَّهَا (FNRD̃HE) = fe neruddehā : döndürmemizden
18. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
19. أَدْبَارِهَا (ÊD̃BERHE) = edbārihā : arkaları
20. أَوْ (ÊW) = ev : ya da
21. نَلْعَنَهُمْ (NLANHM) = nel'ǎnehum : onları da la'netlememizden
22. كَمَا (KME) = kemā : gibi
23. لَعَنَّا (LANE) = leǎnnā : la'netlediğimiz
24. أَصْحَابَ (ÊṦḪEB) = eSHābe : adamlarını
25. السَّبْتِ (ELSBT) = s-sebti : cumartesi
26. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
27. أَمْرُ (ÊMR) = emru : buyruğu
28. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
29. مَفْعُولًا (MFAWLE) = mef'ǔlen : yapılır
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | verilen(ler) | Kitap | inanın | şeye (Kur'ana) | indirdiğimiz | doğrulayıcı olarak | | yanınızdakini | | önce | | biz silip | bazı yüzleri | döndürmemizden | üzerine | arkaları | ya da | onları da la'netlememizden | gibi | la'netlediğimiz | adamlarını | cumartesi | | buyruğu | Allah'ın | yapılır |

[Y] [EYH] [] [ETY] [KTB] [EMN] [] [NZL] [ṦD̃G] [] [] [] [GBL] [] [ŦMS] [WCH] [RD̃D̃] [] [D̃BR] [] [LAN] [] [LAN] [ṦḪB] [SBT] [KWN] [EMR] [] [FAL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ÊWTWE ELKTEB ËMNWE BME NZLNE MṦD̃GE LME MAKM MN GBL ÊN NŦMS WCWHE FNRD̃HE AL ÊD̃BERHE ÊW NLANHM KME LANE ÊṦḪEB ELSBT WKEN ÊMR ELLH MFAWLE

eyyuhā elleƶīne ūtū l-kitābe āminū bimā nezzelnā muSaddiḳan limā meǎkum min ḳabli en neTmise vucūhen fe neruddehā ǎlā edbārihā ev nel'ǎnehum kemā leǎnnā eSHābe s-sebti ve kāne emru llahi mef'ǔlen
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū verilen(ler) (have) been given
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitap the Book,
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āminū inanın believe
بما | BME bimā şeye (Kur'ana) in what
نزلنا ن ز ل | NZL NZLNE nezzelnā indirdiğimiz We (have) revealed
مصدقا ص د ق | ṦD̃G MṦD̃GE muSaddiḳan doğrulayıcı olarak confirming
لما | LME limā what is
معكم | MAKM meǎkum yanınızdakini with you,
من | MN min from
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
أن | ÊN en [that]
نطمس ط م س | ŦMS NŦMS neTmise biz silip We efface
وجوها و ج ه | WCH WCWHE vucūhen bazı yüzleri faces
فنردها ر د د | RD̃D̃ FNRD̃HE fe neruddehā döndürmemizden and turn them
على | AL ǎlā üzerine on
أدبارها د ب ر | D̃BR ÊD̃BERHE edbārihā arkaları their backs
أو | ÊW ev ya da or
نلعنهم ل ع ن | LAN NLANHM nel'ǎnehum onları da la'netlememizden We curse them
كما | KME kemā gibi as
لعنا ل ع ن | LAN LANE leǎnnā la'netlediğimiz We cursed
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābe adamlarını companions
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi (of) the Sabbath.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
أمر ا م ر | EMR ÊMR emru buyruğu (the) command
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
مفعولا ف ع ل | FAL MFAWLE mef'ǔlen yapılır (always) executed.

4:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | verilen(ler) | Kitap | inanın | şeye (Kur'ana) | indirdiğimiz | doğrulayıcı olarak | | yanınızdakini | | önce | | biz silip | bazı yüzleri | döndürmemizden | üzerine | arkaları | ya da | onları da la'netlememizden | gibi | la'netlediğimiz | adamlarını | cumartesi | | buyruğu | Allah'ın | yapılır |

[Y] [EYH] [] [ETY] [KTB] [EMN] [] [NZL] [ṦD̃G] [] [] [] [GBL] [] [ŦMS] [WCH] [RD̃D̃] [] [D̃BR] [] [LAN] [] [LAN] [ṦḪB] [SBT] [KWN] [EMR] [] [FAL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ÊWTWE ELKTEB ËMNWE BME NZLNE MṦD̃GE LME MAKM MN GBL ÊN NŦMS WCWHE FNRD̃HE AL ÊD̃BERHE ÊW NLANHM KME LANE ÊṦḪEB ELSBT WKEN ÊMR ELLH MFAWLE

eyyuhā elleƶīne ūtū l-kitābe āminū bimā nezzelnā muSaddiḳan limā meǎkum min ḳabli en neTmise vucūhen fe neruddehā ǎlā edbārihā ev nel'ǎnehum kemā leǎnnā eSHābe s-sebti ve kāne emru llahi mef'ǔlen
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا

[ي] [أ ي ه] [] [ا ت ي] [ك ت ب] [ا م ن] [] [ن ز ل] [ص د ق] [] [] [] [ق ب ل] [] [ط م س] [و ج ه] [ر د د] [] [د ب ر] [] [ل ع ن] [] [ل ع ن] [ص ح ب] [س ب ت] [ك و ن] [ا م ر] [] [ف ع ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū verilen(ler) (have) been given
,Vav,Te,Vav,Elif,
,6,400,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitap the Book,
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āminū inanın believe
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بما | BME bimā şeye (Kur'ana) in what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
نزلنا ن ز ل | NZL NZLNE nezzelnā indirdiğimiz We (have) revealed
Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
مصدقا ص د ق | ṦD̃G MṦD̃GE muSaddiḳan doğrulayıcı olarak confirming
Mim,Sad,Dal,Gaf,Elif,
40,90,4,100,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) active participle
اسم منصوب
لما | LME limā what is
Lam,Mim,Elif,
30,40,1,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
معكم | MAKM meǎkum yanınızdakini with you,
Mim,Ayn,Kef,Mim,
40,70,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
نطمس ط م س | ŦMS NŦMS neTmise biz silip We efface
Nun,Tı,Mim,Sin,
50,9,40,60,
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
وجوها و ج ه | WCH WCWHE vucūhen bazı yüzleri faces
Vav,Cim,Vav,He,Elif,
6,3,6,5,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
فنردها ر د د | RD̃D̃ FNRD̃HE fe neruddehā döndürmemizden and turn them
Fe,Nun,Re,Dal,He,Elif,
80,50,200,4,5,1,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أدبارها د ب ر | D̃BR ÊD̃BERHE edbārihā arkaları their backs
,Dal,Be,Elif,Re,He,Elif,
,4,2,1,200,5,1,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊW ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
نلعنهم ل ع ن | LAN NLANHM nel'ǎnehum onları da la'netlememizden We curse them
Nun,Lam,Ayn,Nun,He,Mim,
50,30,70,50,5,40,
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كما | KME kemā gibi as
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
لعنا ل ع ن | LAN LANE leǎnnā la'netlediğimiz We cursed
Lam,Ayn,Nun,Elif,
30,70,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābe adamlarını companions
,Sad,Ha,Elif,Be,
,90,8,1,2,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi (of) the Sabbath.
Elif,Lam,Sin,Be,Te,
1,30,60,2,400,
"N – genitive masculine noun → Sabbath"
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
أمر ا م ر | EMR ÊMR emru buyruğu (the) command
,Mim,Re,
,40,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
مفعولا ف ع ل | FAL MFAWLE mef'ǔlen yapılır (always) executed.
Mim,Fe,Ayn,Vav,Lam,Elif,
40,80,70,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite passive participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | أُوتُوا: verilen(ler) | الْكِتَابَ: Kitap | امِنُوا: inanın | بِمَا: şeye (Kur'ana) | نَزَّلْنَا: indirdiğimiz | مُصَدِّقًا: doğrulayıcı olarak | لِمَا: | مَعَكُمْ: yanınızdakini | مِنْ: | قَبْلِ: önce | أَنْ: | نَطْمِسَ: biz silip | وُجُوهًا: bazı yüzleri | فَنَرُدَّهَا: döndürmemizden | عَلَىٰ: üzerine | أَدْبَارِهَا: arkaları | أَوْ: ya da | نَلْعَنَهُمْ: onları da la'netlememizden | كَمَا: gibi | لَعَنَّا: la'netlediğimiz | أَصْحَابَ: adamlarını | السَّبْتِ: cumartesi | وَكَانَ: | أَمْرُ: buyruğu | اللَّهِ: Allah'ın | مَفْعُولًا: yapılır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | أوتوا ÊWTWE verilen(ler) | الكتاب ELKTEB Kitap | آمنوا ËMNWE inanın | بما BME şeye (Kur'ana) | نزلنا NZLNE indirdiğimiz | مصدقا MṦD̃GE doğrulayıcı olarak | لما LME | معكم MAKM yanınızdakini | من MN | قبل GBL önce | أن ÊN | نطمس NŦMS biz silip | وجوها WCWHE bazı yüzleri | فنردها FNRD̃HE döndürmemizden | على AL üzerine | أدبارها ÊD̃BERHE arkaları | أو ÊW ya da | نلعنهم NLANHM onları da la'netlememizden | كما KME gibi | لعنا LANE la'netlediğimiz | أصحاب ÊṦḪEB adamlarını | السبت ELSBT cumartesi | وكان WKEN | أمر ÊMR buyruğu | الله ELLH Allah'ın | مفعولا MFAWLE yapılır |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | ūtū: verilen(ler) | l-kitābe: Kitap | āminū: inanın | bimā: şeye (Kur'ana) | nezzelnā: indirdiğimiz | muSaddiḳan: doğrulayıcı olarak | limā: | meǎkum: yanınızdakini | min: | ḳabli: önce | en: | neTmise: biz silip | vucūhen: bazı yüzleri | fe neruddehā: döndürmemizden | ǎlā: üzerine | edbārihā: arkaları | ev: ya da | nel'ǎnehum: onları da la'netlememizden | kemā: gibi | leǎnnā: la'netlediğimiz | eSHābe: adamlarını | s-sebti: cumartesi | ve kāne: | emru: buyruğu | llahi: Allah'ın | mef'ǔlen: yapılır |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ÊWTWE: verilen(ler) | ELKTEB: Kitap | ËMNWE: inanın | BME: şeye (Kur'ana) | NZLNE: indirdiğimiz | MṦD̃GE: doğrulayıcı olarak | LME: | MAKM: yanınızdakini | MN: | GBL: önce | ÊN: | NŦMS: biz silip | WCWHE: bazı yüzleri | FNRD̃HE: döndürmemizden | AL: üzerine | ÊD̃BERHE: arkaları | ÊW: ya da | NLANHM: onları da la'netlememizden | KME: gibi | LANE: la'netlediğimiz | ÊṦḪEB: adamlarını | ELSBT: cumartesi | WKEN: | ÊMR: buyruğu | ELLH: Allah'ın | MFAWLE: yapılır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey kendilerine kitap verilenler, yüzlerinizi mahvedip eski haline getirmeden, yahut cumartesi gününü tanıyanlara lânet ettiğimiz gibi size de lânet etmeden, sizdeki kitabı da gerçeklemek üzere indirdiğimiz kitaba inanın ve Allah'ın emri, mutlaka yerine gelecek.
Adem Uğur : Ey ehl-i kitap! Biz, birtakım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lânetlemeden önce (davranarak), size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize (Kitab'a) iman edin; Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
Ahmed Hulusi : Ey kendilerine hakikat bilgisi verilenler, yüzleri silerek enselere döndürmeden (ilminizi silip eski sapıklığa döndürmeden) veya Cumartesi hürmetini yerine getirmeyenleri lânetlediğimiz gibi sizleri lânetlemeden önce, gelin iman edin size inzâl ettiğimiz, beraberinizdeki hakikat ilmini tasdik edene (Kurân'a). . . Allâh hükmü yerine gelmiştir.
Ahmet Tekin : Ey kendilerine verilen kutsal kitapların hükmünce sorumlu tutulanlar! Biz, bir takım yüzleri silip, arkalarına çevirmeden, yahut onları, Cumartesi yasağını çiğneyenleri, yahudileri lânetlediğimiz gibi lânetlemeden önce, elinizdeki mevcut doğru bilgileri tasdik etmek üzere indirdiğimize, Kur’ân’a iman edin. Allah’ın planı mutlaka gerçekleşecektir.
Ahmet Varol : Ey kendilerine kitap verilenler! Bazı yüzleri düzleyip arkalarına döndürmemizden yahut Cumartesi gününe saygı göstermeyenleri lanetlediğimiz gibi şunları da lanetlemeden önce sizin yanınızda olanı doğrulayıcı olarak gönderdiğimize iman edin. Allah'ın emri her zaman yerine getirilir.
Ali Bulaç : Ey kendilerine kitap verilenler birtakım yüzleri silip de arkalarına çevirmeden ya da cumartesi adamlarını (o gün yasağı çiğneyenleri) lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden evvel, yanınızdakini (Tevrat ve İncil'i) doğrulayıcı olarak indirdiğimize (Kur'an'a) iman edin. Allah'ın emri yapılagelmiştir.
Ali Fikri Yavuz : Ey kendilerine kitap verilenler! İndirdiğimiz Kur’âna iman edin ki, o, beraberinizde olan Tevrat’ı (Tevhîd hususunda) tasdik edicidir; hem biz bir takım yüzleri silipte enselerine çevirmezden veya SEBT ASHABI’na (cumartesi gününe saygı göstermiyen Yahudilere) yaptığımız lânet gibi, onları lânetlemezden önce iman edin. Allah’ın (azâb) emri olagelmiştir.
Bekir Sadak : Ey Kitab verilenler! Yuzleri silip arkaya cevirerek enseler gibi dumduz yapmadan, yahut cumartesi gunculeri lanetledigimiz gibi lanetlemeden once, elinizdeki Kitab'i tasdik ederek indirdigimiz Kuran'a inanin; Allah'in emri daima yapilagelmistir.
Celal Yıldırım : Ey kendilerine kitap verilenler ! Beraberinizdeki kitabı tasdîk ettiği halde indirdiğimiz bu Kitab (Kur'ân)a, biz henüz bir takım yüzleri belirsiz hale getirip enselerine çevirmeden veya Cumartesi (hürmetini çiğneyen) kimseleri lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce imân edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.
Diyanet İşleri : Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lânetlediğimiz gibi onları lânetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kur’an’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey Kitap verilenler! Yüzleri silip arkaya çevirerek enseler gibi dümdüz yapmadan, yahut cumartesi güncüleri lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce, yanınızdakini tasdik ederek indirdiğimiz Kuran'a inanın; Allah'ın emri daima yapılagelmiştir.
Diyanet Vakfi : Ey ehl-i kitap! Biz, birtakım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lânetlemeden önce (davranarak), size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize (Kitab'a) iman edin; Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
Edip Yüksel : Kitaplılar! Bazı yüzleri çevirip sürgüne göndermeden ve Cumartesi Halkını lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce, yanınızdakileri onaylayıcı olarak indirdiğimize inanın. ALLAH'ın emri sürekli uygulanmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin yanınızda bulunan (Tevrat)ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını (yahudileri) lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey kendilerine kitap verilenler, gelin o beraberinizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba, biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden veya onları cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi, lanetlemeden önce iman edin! Yoksa Allah'ın emri daima yerine gelmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o kendilerine kitab verilenler! Gelin o beraberinizdekini tasdıklamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iyman edin biz bir takım yüzleri silib de enselerine çevirmezden veya onlar, eshab-ı Sebti lâ'netlediğimiz gibi lâ'netlemezden evvel, yoksa Allahın emri fi'le çıkarılagelmiştir.
Fizilal-il Kuran : Ey kendilerine kitap verilenler, biz bazı yüzleri çarpıtıp ense taraflarına döndürmeden ya da Cumartesi yasağını çiğneyenleri lânetlediğimiz gibi lânetlemeden elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman ediniz. Yoksa Allah'ın emri her zaman kesinlikle yerine gelir.
Gültekin Onan : Ey kendilerine kitap verilenler birtakım yüzleri silip de arkalarına çevirmeden ya da cumartesi adamlarını [o gün yasağı çiğneyenleri] lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden evvel yanınızdakini [Tevrat ve İncil'i] doğrulayıcı olarak indirdiğimize (Kuran'a) inanın. Tanrı'nın buyruğu yapılagelmiştir.
Hakkı Yılmaz : Ey Kitap verilmiş kimseler! Biz, birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut Sebt halkını dışlayıp gözden çıkardığımız gibi onları dışlamadan önce yanınızda bulunanı doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Ve Allah'ın emri yerine gelecektir.
Hasan Basri Çantay : Ey kendilerine kitab verilenler, nezdinizdeki (kitab) ları tasdıyk edici (doğrultucu) olmak üzere indirdiğimiz (Kur'ân-ı kerim) e — biz bir takım yüzleri silib ve belirsiz edip de enselerine çevirmezden, yahud cumartesi yaranına etdiğimiz lâ'net gibi kendilerini de lâ'netlemezden evvel — îman edin. Allahın emri yerine gelecekdir.
Hayrat Neşriyat : Ey kendilerine kitab verilenler! Birtakım yüzleri (tanınmayacak hâle getirerek) silip, enselerine (benzer bir hâle) döndürmemizden veya onları, Cumartesi ehlini lâ'netlediğimiz gibi lâ'netlemeden önce, berâberinizde olanı (Tevrât’ı) tasdîk edici olarak indirdiğimize(Kur’ân’a) îmân edin! Allah’ın emri ise (mutlaka) yerine gelecektir.
İbni Kesir : Ey kitab verilenler; Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmezden veya onları Ashab-ı Sebit'i la'netlediğimiz gib la'netlemezden önce, gelin de elinizdekini doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allahın emri daima yapılagelmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini (Tevrat'ı ve İncil'i) tasdik edici olarak indirdiğimize, “yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebt'i (“cumartesi günü yasağı”nı çiğneyenleri) lânetlediğimiz gibi onları da lânetlememizden önce” îmân edin. Ve Allah'ın emri yapılmıştır (yerine gelmiştir).
Muhammed Esed : Siz ey (geçmişte) kendilerine vahiy bahşedilmiş olanlar! (Şimdi), sahip olduğunuz (hakikati) tasdik edici olarak indirdiğimiz vahye inanın ki ümitlerinizi boşa çıkarmayalım ve onları sona erdirmeyelim, tıpkı Sebti ihlal eden o toplumu lanetlediğimiz gibi; zira Allahın irade ettiği şey mutlaka icra edilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar! Sizin beraberinizde bulunanı musaddık olarak indirmiş olduğumuza imân ediniz, Biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmemizden veya Ashâb-ı Sebt'e lânet ettiğimiz gibi onlara lânet etmemizden evvel. Ve Allah Teâlâ'nın emri, vaki bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Ey ehl-i kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek enselerine çevirmezden veya onları Ashab-ı sebt'i (Cumartesi gününe saygı göstermeyen yahudileri) lânetlediğimiz gibi lânetlemezden önce, gelin o elinizdekini doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.
Şaban Piriş : Ey kitap verilenler! Bazı yüzleri silip, arkalarına çevirmeden ya da onları da cumartesi yasağını ihlal edenleri lanetlediğimiz gibi, sizi de lanetlemeden önce yanınızdaki (kitabı) tasdik ederek indirdiğimize iman edin. Allah’ın emri yapılagelmiştir.
Suat Yıldırım : Ey kendilerine daha önce kitap verilen Ehl-i kitap! Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin: enseleriniz nasıl dümdüz ise bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden, veya Ashab-ı sebte yaptığımız gibi lânet etmeden! Allah’ın emri mutlaka yerine gelir.
Süleyman Ateş : Ey Kitap verilenler, biz bazı yüzleri, silip arkalarına döndürmeden, ya da Cumartesi adamlarını la'netlediğimiz gibi onları da la'netlemeden önce, yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz(Kur'ân)a inanın. Allâh'ın buyruğu yapılır.
Tefhim-ul Kuran : Ey kitap verilenler, yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kitab'a inanın. Bazı yüzleri silip arkalarına döndürmeden ya da cumartesi adamlarını lanetlediğimiz gibi onları da lânetlemeden önce buna inanın. Hatırlayın ki Allah'ın emri daima yapılagelmiştir.
Ümit Şimşek : Ey Kitap Ehli! Biz bir kısım yüzleri dümdüz edip de tersine çevirmeden ve Cumartesi yasağını ihlâl edenleri lânetlediğimiz gibi onları da lânetlemeden önce, sizin yanınızdaki kitabı doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba da iman edin. Yoksa, Allah'ın emrettiği şey mutlaka yerine gelir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden, yahut Cumartesi Ashabı'nı lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce, yanınızda bulunanı tasdikleyici olarak indirdiğimize inanın. Allah'ın emri yerine getirilmiş olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}