» 4 / Nisâ  169:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece
2. طَرِيقَ (ŦRYG) = Tarīḳa : yoluna (iletecektir)
3. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennemin
4. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : kalacaklardır
5. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
6. أَبَدًا (ÊBD̃E) = ebeden : sürekli
7. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
8. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu da
9. عَلَى (AL) = ǎlā :
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
11. يَسِيرًا (YSYRE) = yesīran : çok kolaydır
sadece | yoluna (iletecektir) | cehennemin | kalacaklardır | orada | sürekli | ve | bu da | | Allah'a | çok kolaydır |

[] [ŦRG] [] [ḢLD̃] [] [EBD̃] [KWN] [] [] [] [YSR]
ÎLE ŦRYG CHNM ḢELD̃YN FYHE ÊBD̃E WKEN Z̃LK AL ELLH YSYRE

illā Tarīḳa cehenneme ḣālidīne fīhā ebeden ve kāne ƶālike ǎlā llahi yesīran
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā sadece Except
طريق ط ر ق | ŦRG ŦRYG Tarīḳa yoluna (iletecektir) (the) way
جهنم | CHNM cehenneme cehennemin (to) Hell,
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne kalacaklardır abiding
فيها | FYHE fīhā orada in it
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden sürekli forever.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
ذلك | Z̃LK ƶālike bu da that
على | AL ǎlā for
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
يسيرا ي س ر | YSR YSYRE yesīran çok kolaydır easy.

4:169 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sadece | yoluna (iletecektir) | cehennemin | kalacaklardır | orada | sürekli | ve | bu da | | Allah'a | çok kolaydır |

[] [ŦRG] [] [ḢLD̃] [] [EBD̃] [KWN] [] [] [] [YSR]
ÎLE ŦRYG CHNM ḢELD̃YN FYHE ÊBD̃E WKEN Z̃LK AL ELLH YSYRE

illā Tarīḳa cehenneme ḣālidīne fīhā ebeden ve kāne ƶālike ǎlā llahi yesīran
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا

[] [ط ر ق] [] [خ ل د] [] [ا ب د] [ك و ن] [] [] [] [ي س ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā sadece Except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
طريق ط ر ق | ŦRG ŦRYG Tarīḳa yoluna (iletecektir) (the) way
Tı,Re,Ye,Gaf,
9,200,10,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
جهنم | CHNM cehenneme cehennemin (to) Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne kalacaklardır abiding
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden sürekli forever.
,Be,Dal,Elif,
,2,4,1,
T – accusative masculine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
ذلك | Z̃LK ƶālike bu da that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
على | AL ǎlā for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يسيرا ي س ر | YSR YSYRE yesīran çok kolaydır easy.
Ye,Sin,Ye,Re,Elif,
10,60,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِلَّا: sadece | طَرِيقَ: yoluna (iletecektir) | جَهَنَّمَ: cehennemin | خَالِدِينَ: kalacaklardır | فِيهَا: orada | أَبَدًا: sürekli | وَكَانَ: ve | ذَٰلِكَ: bu da | عَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | يَسِيرًا: çok kolaydır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إلا ÎLE sadece | طريق ŦRYG yoluna (iletecektir) | جهنم CHNM cehennemin | خالدين ḢELD̃YN kalacaklardır | فيها FYHE orada | أبدا ÊBD̃E sürekli | وكان WKEN ve | ذلك Z̃LK bu da | على AL | الله ELLH Allah'a | يسيرا YSYRE çok kolaydır |
Kırık Meal (Okunuş) : |illā: sadece | Tarīḳa: yoluna (iletecektir) | cehenneme: cehennemin | ḣālidīne: kalacaklardır | fīhā: orada | ebeden: sürekli | ve kāne: ve | ƶālike: bu da | ǎlā: | llahi: Allah'a | yesīran: çok kolaydır |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎLE: sadece | ŦRYG: yoluna (iletecektir) | CHNM: cehennemin | ḢELD̃YN: kalacaklardır | FYHE: orada | ÊBD̃E: sürekli | WKEN: ve | Z̃LK: bu da | AL: | ELLH: Allah'a | YSYRE: çok kolaydır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak cehennem yoluna sevk eder, ebedî kalırlar orada ve bu, Allah'a pek kolaydır.
Adem Uğur : Ancak orada ebedî kalmak üzere cehennem onları yoluna (iletecektir). Bu da Allah'a çok kolaydır.
Ahmed Hulusi : Cehennem yolu (cehennem yaşamına yol açan anlayış) hariç! Orada sonsuza dek kalırlar. Bu Allâh için çok kolaydır.
Ahmet Tekin : Ancak cehenneme giden yola iletecektir. Orada ebedî kalacaklar. Bunun icrâsı Allah’a çok kolaydır.
Ahmet Varol : Onları cehnennemin içinde sonsuza kadar kalmaları üzere sadece cehennemin yoluna iletir. Bu, Allah için pek kolaydır.
Ali Bulaç : Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir.) Bu da Allah'a pek kolaydır.
Ali Fikri Yavuz : (168-169) Şüphe yok ki, küfredip haksızlık edenleri Allah bağışlayacak değil, cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. Onlar, o Cehennem’de devamlı olarak kalacaklardır. Bu ise Allah’a pek kolaydır.
Bekir Sadak : (168-16) 9 Inkar edenleri ve zalimleri Allah suphesiz bagislamaz, onlari icinde temelli ve ebediyyen kalacaklari cehennem yolundan baska bir yola eristirmez. Bu, Allah'a kolaydir.
Celal Yıldırım : (168-169) Şüphesiz ki inkâr edip küfre saplananları ve haksızlıkta bulunanları Allah bağışlayacak değildir ; onları Cehennem yolundan başka bir yola iletici de değildir. Orada ebediyen kalıcılardır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır.
Diyanet İşleri : (Allah onları) ancak içinde ebedî kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah’a çok kolaydır.
Diyanet İşleri (eski) : (168-169) İnkar edenleri ve zalimleri Allah şüphesiz bağışlamaz, onları içinde temelli ve ebediyyen kalacakları cehennem yolundan başka bir yola eriştirmez. Bu, Allah'a kolaydır.
Diyanet Vakfi : Ancak orada ebedî kalmak üzere cehennem onları yoluna (iletecektir). Bu da Allah'a çok kolaydır.
Edip Yüksel : Yalnız cehennemin yolu hariç. Orada sürekli kalacaklar. Bu, ALLAH'a pek kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onları ancak cehennemin yoluna (iletecek ve) onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (168-169) Şüphesiz küfredip haksızlık edenleri Allah bağışlayacak ve cehennem yolundan başka bir yola da çıkaracak değildir; orada sonsuza dek kalacaklardır. Bu da Allah için kolaydır.
Elmalılı Hamdi Yazır : (168-169) Şübhesiz küfredib haksızlık edenleri Allah mağfiret edecek değil, Cehennem yolundan başka bir yola çıkaracakda değil, onlar ebediyyen onda muhalled, bu da Allaha nazaran kolay bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Onların iletilecekleri tek yol cehennem yoludur. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bunu yapmak Allah için pek kolaydır.
Gültekin Onan : Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir). Bu da Tanrı'ya pek kolaydır.
Hakkı Yılmaz : (168,169) "Şüphesiz küfreden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden ve şirk koşmak sûretiyle yanlış; kendi zararlarına iş yapan şu kimseler; Allah, onları bağışlayacak değildir. Onları içinde temelli ve sonsuza dek kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da kılavuzlayacak değildir. Ve bu, Allah'a çok kolaydır. "
Hasan Basri Çantay : (168-169) Hakıykat, o inkâr edib kâfir olanlar ve zulm edenler (yok mu) Allah onları asla yarlığayacak değildir. Onları cehennemin yolundan başka bir yola da iletecek değildir. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar. Bu ise Allaha göre pek kolaydır.
Hayrat Neşriyat : (168-169) Muhakkak ki inkâr edip (peygambere) zulmedenler yok mu, Allah onlara mağfiret edecek değildir; onları Cehennem yolundan başka bir yola erdirecek de değildir;(onlar) orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Bu ise, Allah’a göre çok kolaydır.
İbni Kesir : Ancak cehennem yoluna. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a pek kolaydır.
İskender Evrenosoğlu : Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
Muhammed Esed : cehennem yolundan başka, orada sonsuza kadar kalacaklardır; Bu, Allah için çok kolaydır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Cehennem yolu müstesna. Orada ebedîyyen muhalled olarak kalacaklardır. Ve bu Allah Teâlâ için pek kolay bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : (Gidecekleri yol) cehennem yolundan başka bir yol değildir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır.
Şaban Piriş : İçinde ebedi kalacakları cehennem yolundan başka.. Bu da Allah’a çok kolaydır.
Suat Yıldırım : (168-169) İnkâr edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. Onlar cehennemde ebedî kalacaklardır. Bu da Allah’a göre çok kolaydır.
Süleyman Ateş : Sadece cehennemin yoluna (iletecek ve) orada sürekli kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır.
Tefhim-ul Kuran : Ancak, onda ebedi kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir.) Bu da Allah'a pek kolaydır.
Ümit Şimşek : Allah onları ancak ebediyen kalacakları Cehennem yoluna sevk eder. Bu ise Allah için pek kolaydır.
Yaşar Nuri Öztürk : Cehennem yolu hariç! Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah için çok kolaydır bu.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}