» 4 / Nisâ  174:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak ki
5. جَاءَكُمْ (CEÙKM) = cā'ekum : size geldi
6. بُرْهَانٌ (BRHEN) = burhānun : bir delil
7. مِنْ (MN) = min :
8. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbinizden
9. وَأَنْزَلْنَا (WÊNZLNE) = ve enzelnā : ve indirdik
10. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
11. نُورًا (NWRE) = nūran : bir nur
12. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : apaçık
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak ki | size geldi | bir delil | | Rabbinizden | ve indirdik | size | bir nur | apaçık |

[Y] [EYH] [NWS] [] [CYE] [BRHN] [] [RBB] [NZL] [] [NWR] [BYN]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙKM BRHEN MN RBKM WÊNZLNE ÎLYKM NWRE MBYNE

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'ekum burhānun min rabbikum ve enzelnā ileykum nūran mubīnen
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
قد | GD̃ ḳad muhakkak ki Surely
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
برهان ب ر ه ن | BRHN BRHEN burhānun bir delil a convincing proof
من | MN min from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord,
وأنزلنا ن ز ل | NZL WÊNZLNE ve enzelnā ve indirdik and We (have) sent down
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
نورا ن و ر | NWR NWRE nūran bir nur a light,
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen apaçık clear.

4:174 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak ki | size geldi | bir delil | | Rabbinizden | ve indirdik | size | bir nur | apaçık |

[Y] [EYH] [NWS] [] [CYE] [BRHN] [] [RBB] [NZL] [] [NWR] [BYN]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙKM BRHEN MN RBKM WÊNZLNE ÎLYKM NWRE MBYNE

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'ekum burhānun min rabbikum ve enzelnā ileykum nūran mubīnen
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [ج ي ا] [ب ر ه ن] [] [ر ب ب] [ن ز ل] [] [ن و ر] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
قد | GD̃ ḳad muhakkak ki Surely
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size geldi has come to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
برهان ب ر ه ن | BRHN BRHEN burhānun bir delil a convincing proof
Be,Re,He,Elif,Nun,
2,200,5,1,50,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنزلنا ن ز ل | NZL WÊNZLNE ve enzelnā ve indirdik and We (have) sent down
Vav,,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
6,,50,7,30,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
نورا ن و ر | NWR NWRE nūran bir nur a light,
Nun,Vav,Re,Elif,
50,6,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen apaçık clear.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | قَدْ: muhakkak ki | جَاءَكُمْ: size geldi | بُرْهَانٌ: bir delil | مِنْ: | رَبِّكُمْ: Rabbinizden | وَأَنْزَلْنَا: ve indirdik | إِلَيْكُمْ: size | نُورًا: bir nur | مُبِينًا: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | قد GD̃ muhakkak ki | جاءكم CEÙKM size geldi | برهان BRHEN bir delil | من MN | ربكم RBKM Rabbinizden | وأنزلنا WÊNZLNE ve indirdik | إليكم ÎLYKM size | نورا NWRE bir nur | مبينا MBYNE apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | ḳad: muhakkak ki | cā'ekum: size geldi | burhānun: bir delil | min: | rabbikum: Rabbinizden | ve enzelnā: ve indirdik | ileykum: size | nūran: bir nur | mubīnen: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | GD̃: muhakkak ki | CEÙKM: size geldi | BRHEN: bir delil | MN: | RBKM: Rabbinizden | WÊNZLNE: ve indirdik | ÎLYKM: size | NWRE: bir nur | MBYNE: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, size Rabbinizden reddi mümkün olmayan bir delil gelmiştir ve size apaçık bir nur indirmişizdir.
Adem Uğur : Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Hakikaten Rabbinizden size bir burhan (hakikatin dillenmişi Hz. Muhammed s. a. v. ) geldi. . . Size apaçık bir Nur (Kur'ân) inzâl ettik.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, şüphesiz size, Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size, Allah, insan, kâinat ilişkilerini, ilâhî düzeni açıklayan apaçık bir nur, Kur’ân indirdik.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Size Rabb'inizden burhan [29] gelmiştir ve size aydınlatıcı bir nur indirdik.
Ali Bulaç : Ey insanlar Rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan)' geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.
Ali Fikri Yavuz : Ey İnsanlar! Size Rabbinizden mucizelerle Peygamber geldi; ve size apaçık bir Nûr (Kur’an) indirdik.
Bekir Sadak : Ey Insanlar! Rabbiniz'den size acik bir delil geldi, size apacik bir nur, Kuran indirdik.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Doğrusu Rabbinizden size bir burhan (kesinliği açık delil ve belge) geldi ve size çok açık bir nûr indirdik.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnsanlar! Rabbiniz'den size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kuran indirdik.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
Edip Yüksel : İnsanlar! Rabbinizden size bir kanıt geldi ve üzerinize apaçık bir ışık indirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, bakın size Rabbinizden kesin bir delil geldi; size açık bir nur indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! bâkın size rabbınızdan bürhan geldi, size açık bir nur indirdik
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar size Rabbinizden kesin kanıt geldi ve size apaçık bir ışık indirdik.
Gültekin Onan : Ey insanlar rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan)' geldi ve size apaçık bir nur (Kuran) indirdik.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Kesinlikle Rabbinizden size apaçık bir kanıt geldi. Ve Biz size apaçık/açıklayan bir ışık indirdik.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, size Rabbinizden hakıykî bir bürhan gelmişdir. Size apaçık bir nur göndermişizdir.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Şübhesiz size Rabbinizden bir delil (peygamber) geldi ve size apaçık bir nûr (olan Kur’ân’ı) indirdik.
İbni Kesir : Ey insanlar; Rabbınızdan size açık bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan (kesin delil) gelmiştir. Ve size, apaçık bir nur indirdik.
Muhammed Esed : Ey insanlar! Rabbinizden size hakikatin bir tezahürü geldi ve size aydınlatıcı bir ışık gönderdik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Muhakkak size Rabbinizden bir bürhan geldi ve sizlere bir apaçık nûr indirdik.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.
Şaban Piriş : Ey İnsanlar, size Rabbinizden açık bir belge gelmiştir. Size apaçık bir aydınlatıcı (Kur’an) indirdik
Suat Yıldırım : Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, size Rabbinizden delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, Rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan) ' geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.
Ümit Şimşek : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil geldi; bir de size apaçık bir nur indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, herşeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}