» 4 / Nisâ  140:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَدْ (WGD̃) = ve ḳad : muhakkak
2. نَزَّلَ (NZL) = nezzele : indirmiştir
3. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
4. فِي (FY) = fī :
5. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitapta
6. أَنْ (ÊN) = en : diye
7. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
8. سَمِعْتُمْ (SMATM) = semiǎ'tum : işittiğiniz
9. ايَاتِ ( ËYET) = āyāti : ayetlerinin
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
11. يُكْفَرُ (YKFR) = yukferu : inkar edildiğini
12. بِهَا (BHE) = bihā : onların
13. وَيُسْتَهْزَأُ (WYSTHZÊ) = ve yustehzeu : ve alay edildiğini
14. بِهَا (BHE) = bihā : onlarla
15. فَلَا (FLE) = felā :
16. تَقْعُدُوا (TGAD̃WE) = teḳ'ǔdū : oturmayın
17. مَعَهُمْ (MAHM) = meǎhum : onlarla beraber
18. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
19. يَخُوضُوا (YḢWŽWE) = yeḣūDū : onlar dalıncaya
20. فِي (FY) = fī :
21. حَدِيثٍ (ḪD̃YS̃) = Hadīṧin : bir söze
22. غَيْرِهِ (ĞYRH) = ğayrihi : başka
23. إِنَّكُمْ (ÎNKM) = innekum : siz de
24. إِذًا (ÎZ̃E) = iƶen : o zaman
25. مِثْلُهُمْ (MS̃LHM) = miṧluhum : onlar gibi olursunuz
26. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
27. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
28. جَامِعُ (CEMA) = cāmiǔ : bütün
29. الْمُنَافِقِينَ (ELMNEFGYN) = l-munāfiḳīne : iki yüzlüleri
30. وَالْكَافِرِينَ (WELKEFRYN) = velkāfirīne : ve kafirleri
31. فِي (FY) = fī :
32. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennemde
33. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : toplayacaktır
muhakkak | indirmiştir | size | | Kitapta | diye | zaman | işittiğiniz | ayetlerinin | Allah'ın | inkar edildiğini | onların | ve alay edildiğini | onlarla | | oturmayın | onlarla beraber | kadar | onlar dalıncaya | | bir söze | başka | siz de | o zaman | onlar gibi olursunuz | şüphesiz | Allah | bütün | iki yüzlüleri | ve kafirleri | | cehennemde | toplayacaktır |

[] [NZL] [] [] [KTB] [] [] [SMA] [EYY] [] [KFR] [] [HZE] [] [] [GAD̃] [] [] [ḢWŽ] [] [ḪD̃S̃] [ĞYR] [] [] [MS̃L] [] [] [CMA] [NFG] [KFR] [] [] [CMA]
WGD̃ NZL ALYKM FY ELKTEB ÊN ÎZ̃E SMATM ËYET ELLH YKFR BHE WYSTHZÊ BHE FLE TGAD̃WE MAHM ḪT YḢWŽWE FY ḪD̃YS̃ ĞYRH ÎNKM ÎZ̃E MS̃LHM ÎN ELLH CEMA ELMNEFGYN WELKEFRYN FY CHNM CMYAE

ve ḳad nezzele ǎleykum l-kitābi en iƶā semiǎ'tum āyāti llahi yukferu bihā ve yustehzeu bihā felā teḳ'ǔdū meǎhum Hattā yeḣūDū Hadīṧin ğayrihi innekum iƶen miṧluhum inne llahe cāmiǔ l-munāfiḳīne velkāfirīne cehenneme cemīǎn
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقد | WGD̃ ve ḳad muhakkak And surely
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirmiştir He has revealed
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
في | FY in
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
أن | ÊN en diye that
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
سمعتم س م ع | SMA SMATM semiǎ'tum işittiğiniz you hear
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetlerinin (the) Verses
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yukferu inkar edildiğini being rejected
بها | BHE bihā onların [it]
ويستهزأ ه ز ا | HZE WYSTHZÊ ve yustehzeu ve alay edildiğini and ridiculed
بها | BHE bihā onlarla at [it],
فلا | FLE felā then do not
تقعدوا ق ع د | GAD̃ TGAD̃WE teḳ'ǔdū oturmayın sit
معهم | MAHM meǎhum onlarla beraber with them
حتى | ḪT Hattā kadar until
يخوضوا خ و ض | ḢWŽ YḢWŽWE yeḣūDū onlar dalıncaya they engage
في | FY in
حديث ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃ Hadīṧin bir söze a conversation
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayrihi başka other than that.
إنكم | ÎNKM innekum siz de Indeed, you
إذا | ÎZ̃E iƶen o zaman then,
مثلهم م ث ل | MS̃L MS̃LHM miṧluhum onlar gibi olursunuz (would be) like them.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
جامع ج م ع | CMA CEMA cāmiǔ bütün will gather
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüleri the hypocrites
والكافرين ك ف ر | KFR WELKEFRYN velkāfirīne ve kafirleri and the disbelievers
في | FY in
جهنم | CHNM cehenneme cehennemde Hell
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn toplayacaktır all together.

4:140 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

muhakkak | indirmiştir | size | | Kitapta | diye | zaman | işittiğiniz | ayetlerinin | Allah'ın | inkar edildiğini | onların | ve alay edildiğini | onlarla | | oturmayın | onlarla beraber | kadar | onlar dalıncaya | | bir söze | başka | siz de | o zaman | onlar gibi olursunuz | şüphesiz | Allah | bütün | iki yüzlüleri | ve kafirleri | | cehennemde | toplayacaktır |

[] [NZL] [] [] [KTB] [] [] [SMA] [EYY] [] [KFR] [] [HZE] [] [] [GAD̃] [] [] [ḢWŽ] [] [ḪD̃S̃] [ĞYR] [] [] [MS̃L] [] [] [CMA] [NFG] [KFR] [] [] [CMA]
WGD̃ NZL ALYKM FY ELKTEB ÊN ÎZ̃E SMATM ËYET ELLH YKFR BHE WYSTHZÊ BHE FLE TGAD̃WE MAHM ḪT YḢWŽWE FY ḪD̃YS̃ ĞYRH ÎNKM ÎZ̃E MS̃LHM ÎN ELLH CEMA ELMNEFGYN WELKEFRYN FY CHNM CMYAE

ve ḳad nezzele ǎleykum l-kitābi en iƶā semiǎ'tum āyāti llahi yukferu bihā ve yustehzeu bihā felā teḳ'ǔdū meǎhum Hattā yeḣūDū Hadīṧin ğayrihi innekum iƶen miṧluhum inne llahe cāmiǔ l-munāfiḳīne velkāfirīne cehenneme cemīǎn
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا

[] [ن ز ل] [] [] [ك ت ب] [] [] [س م ع] [ا ي ي] [] [ك ف ر] [] [ه ز ا] [] [] [ق ع د] [] [] [خ و ض] [] [ح د ث] [غ ي ر] [] [] [م ث ل] [] [] [ج م ع] [ن ف ق] [ك ف ر] [] [] [ج م ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقد | WGD̃ ve ḳad muhakkak And surely
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
حرف تحقيق
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirmiştir He has revealed
Nun,Ze,Lam,
50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
سمعتم س م ع | SMA SMATM semiǎ'tum işittiğiniz you hear
Sin,Mim,Ayn,Te,Mim,
60,40,70,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetlerinin (the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yukferu inkar edildiğini being rejected
Ye,Kef,Fe,Re,
10,20,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بها | BHE bihā onların [it]
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
ويستهزأ ه ز ا | HZE WYSTHZÊ ve yustehzeu ve alay edildiğini and ridiculed
Vav,Ye,Sin,Te,He,Ze,,
6,10,60,400,5,7,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form X) passive imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع مبني للمجهول
بها | BHE bihā onlarla at [it],
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
فلا | FLE felā then do not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
PRO – prohibition particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نهي
تقعدوا ق ع د | GAD̃ TGAD̃WE teḳ'ǔdū oturmayın sit
Te,Gaf,Ayn,Dal,Vav,Elif,
400,100,70,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
معهم | MAHM meǎhum onlarla beraber with them
Mim,Ayn,He,Mim,
40,70,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يخوضوا خ و ض | ḢWŽ YḢWŽWE yeḣūDū onlar dalıncaya they engage
Ye,Hı,Vav,Dad,Vav,Elif,
10,600,6,800,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
حديث ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃ Hadīṧin bir söze a conversation
Ha,Dal,Ye,Se,
8,4,10,500,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayrihi başka other than that.
Ğayn,Ye,Re,He,
1000,10,200,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنكم | ÎNKM innekum siz de Indeed, you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
إذا | ÎZ̃E iƶen o zaman then,
,Zel,Elif,
,700,1,
ANS – answer particle
حرف جواب
مثلهم م ث ل | MS̃L MS̃LHM miṧluhum onlar gibi olursunuz (would be) like them.
Mim,Se,Lam,He,Mim,
40,500,30,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
جامع ج م ع | CMA CEMA cāmiǔ bütün will gather
Cim,Elif,Mim,Ayn,
3,1,40,70,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüleri the hypocrites
Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,50,1,80,100,10,50,
N – genitive masculine plural (form III) active participle
اسم مجرور
والكافرين ك ف ر | KFR WELKEFRYN velkāfirīne ve kafirleri and the disbelievers
Vav,Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
6,1,30,20,1,80,200,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
جهنم | CHNM cehenneme cehennemde Hell
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn toplayacaktır all together.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَدْ: muhakkak | نَزَّلَ: indirmiştir | عَلَيْكُمْ: size | فِي: | الْكِتَابِ: Kitapta | أَنْ: diye | إِذَا: zaman | سَمِعْتُمْ: işittiğiniz | ايَاتِ: ayetlerinin | اللَّهِ: Allah'ın | يُكْفَرُ: inkar edildiğini | بِهَا: onların | وَيُسْتَهْزَأُ: ve alay edildiğini | بِهَا: onlarla | فَلَا: | تَقْعُدُوا: oturmayın | مَعَهُمْ: onlarla beraber | حَتَّىٰ: kadar | يَخُوضُوا: onlar dalıncaya | فِي: | حَدِيثٍ: bir söze | غَيْرِهِ: başka | إِنَّكُمْ: siz de | إِذًا: o zaman | مِثْلُهُمْ: onlar gibi olursunuz | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | جَامِعُ: bütün | الْمُنَافِقِينَ: iki yüzlüleri | وَالْكَافِرِينَ: ve kafirleri | فِي: | جَهَنَّمَ: cehennemde | جَمِيعًا: toplayacaktır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقد WGD̃ muhakkak | نزل NZL indirmiştir | عليكم ALYKM size | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | أن ÊN diye | إذا ÎZ̃E zaman | سمعتم SMATM işittiğiniz | آيات ËYET ayetlerinin | الله ELLH Allah'ın | يكفر YKFR inkar edildiğini | بها BHE onların | ويستهزأ WYSTHZÊ ve alay edildiğini | بها BHE onlarla | فلا FLE | تقعدوا TGAD̃WE oturmayın | معهم MAHM onlarla beraber | حتى ḪT kadar | يخوضوا YḢWŽWE onlar dalıncaya | في FY | حديث ḪD̃YS̃ bir söze | غيره ĞYRH başka | إنكم ÎNKM siz de | إذا ÎZ̃E o zaman | مثلهم MS̃LHM onlar gibi olursunuz | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | جامع CEMA bütün | المنافقين ELMNEFGYN iki yüzlüleri | والكافرين WELKEFRYN ve kafirleri | في FY | جهنم CHNM cehennemde | جميعا CMYAE toplayacaktır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳad: muhakkak | nezzele: indirmiştir | ǎleykum: size | : | l-kitābi: Kitapta | en: diye | iƶā: zaman | semiǎ'tum: işittiğiniz | āyāti: ayetlerinin | llahi: Allah'ın | yukferu: inkar edildiğini | bihā: onların | ve yustehzeu: ve alay edildiğini | bihā: onlarla | felā: | teḳ'ǔdū: oturmayın | meǎhum: onlarla beraber | Hattā: kadar | yeḣūDū: onlar dalıncaya | : | Hadīṧin: bir söze | ğayrihi: başka | innekum: siz de | iƶen: o zaman | miṧluhum: onlar gibi olursunuz | inne: şüphesiz | llahe: Allah | cāmiǔ: bütün | l-munāfiḳīne: iki yüzlüleri | velkāfirīne: ve kafirleri | : | cehenneme: cehennemde | cemīǎn: toplayacaktır |
Kırık Meal (Transcript) : |WGD̃: muhakkak | NZL: indirmiştir | ALYKM: size | FY: | ELKTEB: Kitapta | ÊN: diye | ÎZ̃E: zaman | SMATM: işittiğiniz | ËYET: ayetlerinin | ELLH: Allah'ın | YKFR: inkar edildiğini | BHE: onların | WYSTHZÊ: ve alay edildiğini | BHE: onlarla | FLE: | TGAD̃WE: oturmayın | MAHM: onlarla beraber | ḪT: kadar | YḢWŽWE: onlar dalıncaya | FY: | ḪD̃YS̃: bir söze | ĞYRH: başka | ÎNKM: siz de | ÎZ̃E: o zaman | MS̃LHM: onlar gibi olursunuz | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | CEMA: bütün | ELMNEFGYN: iki yüzlüleri | WELKEFRYN: ve kafirleri | FY: | CHNM: cehennemde | CMYAE: toplayacaktır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kitapta, Allah'ın âyetlerini inkâr ettiklerini ve onlarla eğlendiklerini duyarsanız, başka bir bahisten söz açıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlara benzersiniz diye size bir emir indirmiştir. Şüphe yok ki Allah, münâfıklarla kâfirlerin hepsini de cehennemde toplayacaktır.
Adem Uğur : O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.
Ahmed Hulusi : Size inzâl olan bilgide şu vardır: Allâh işaretlerinin inkâr edildiği ve onlar hakkında uygunsuz konuşulduğu ortamda oturmayın; başka bir konuya dönülmedikçe! Aksi hâlde kesinlikle siz onların misli (benzeri) olursunuz. (Bu uyarıyı "ayna nöronlar" bilimsel bulgusuyla bütünleştirelim. Bu âyet aslında bir MUCİZE'dir, ancak günümüz bilimsel çalışmalarıyla tespit edilen bir gerçeği, 1400 küsur yıl önce vurgulaması nedeniyle. Bu konuda detaylı bilgi www. okyanusum. com adlı sitede mevcuttur. A. H. ) Allâh ikiyüzlüler (münafıklar) ile hakikati inkâr edenleri cehennemde bir araya getirecektir. . .
Ahmet Tekin : Allah, kitapta, Kur’ân’da size şu hükümleri indirdi: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini, âyetlerle alay edilip, üzerlerinde ileri geri konuşulduğunu işittiğiniz zaman, onlar, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler başka bir söze dalıncaya, başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa, siz de onlara benzersiniz. Elbette Allah müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkları ve kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri toplu olarak cehennemde bir araya getirecektir.
Ahmet Varol : Allah Kitap'ta size: 'Eğer Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyarsanız, başka bir konuya dalmadıkları sürece yanlarında oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz' diye indirdi. Şüphesiz Allah münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde biraraya getirecektir.
Ali Bulaç : O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.
Ali Fikri Yavuz : Allah size kitabında (Kur’anda) şunu da indirmiştir: “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman, o kâfirlerle oturmayın, tâ ki başka söze dalsınlar. Çünkü (rıza gösterir oturursanız) o zaman siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah, münafıklarla kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Bekir Sadak : O, size Kitap'da «Allah'in ayetlerinin inkar edildigini ve alaya alindigini isittiginizde, baska bir soze gecmedikce, onlarla bir arada oturmayin, yoksa siz de onlar gibi olursunuz» diye indirdi. Dogrusu Allah munafiklari ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktir.
Celal Yıldırım : Gerçekten O size Kitap'ta, Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğiniz zaman artık onların yanında oturmayın, tâ ki başka bir konuşmaya dalsınlar, yoksa siz de onların bir benzeri olursunuz, diye indirmiştir. Allah elbette münafıklarla kâfirlerin hepsini Cehennem'de toplayıp bir araya getiricidir.
Diyanet İşleri : Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : O, size Kitap'da 'Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz' diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Diyanet Vakfi : O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.
Edip Yüksel : Size kitapta bildirmiştir ki: ALLAH'ın ayetlerinin inkar edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ALLAH bütün ikiyüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah size Kitab (Kur'an)da: «Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz» diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, size kitab'ında şunu da indirmiştir: «Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman başka bir konuşmaya dalmalarına kadar o heriflerin yanlarında oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz ki Allah, münafıklarla kafirleri, topunu birlikte cehennemde bir arada toplayacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O size kitabında şunu da indirmiştir: Allahın âyetlerini işittiniz mi hakları inkâr ediliyor ve onlarla eğleniliyor, artık o hariflerin yanlarında oturmayın tâ ki başka bir lâkırdıya dalsınlar, çünkü o zaman siz de onlar gibisinizdir. Şüphesiz ki Allah o münafıklarla kâfirleri cehennemde toplayacak topunu bir
Fizilal-il Kuran : Allah size indirdiği kitapta onun ayetlerinin inkar edildiğini ya da alaya alındığını işittiğinizde başka bir konuya geçmedikleri sürece onlarla bir arada oturmamanızı, yoksa sizin de onlar gibi olacağınızı bildirdi. Hiç kuşkusuz Allah münafıklar ile kafirleri cehennemde bir araya getirecektir.
Gültekin Onan : O size Kitapta: "Tanrı'nın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Tanrı, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.
Hakkı Yılmaz : (140,141) "Ve Allah, size Kur’ân'da: “Allah'ın âyetlerinin bilerek reddedildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze dalmadıkları sürece onlarla beraber oturmayın. Aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Şüphesiz Allah, sizi gözetleyip duran kimselerin/münâfıkların ve kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerin hepsini cehennemde toplayandır. Artık Allah tarafından size bir zafer olursa onlar: “Biz, sizinle beraber değil miydik?” derler. Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler için bir pay olunca da: “Size üstünlük sağlamadık mı, sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Artık Allah, kıyâmet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü’minlerin aleyhine kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere asla bir yol vermeyecektir. "
Hasan Basri Çantay : O, size kitabda «Allahın âyetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işitdiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar, yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şübhesiz ki onlar gibi (olursunuz)» diye (bir âyet) indirmişdir. Allah muhakkak ki münafıkları da, kâfirleri de cehennemde topdan bir araya getirecek olandır.
Hayrat Neşriyat : Ve muhakkak ki (O,) size Kitab’da: 'Allah’ın âyetleri ki, onların inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, (böyle konuşmayı bırakıp) bundan başka bir söze daldıkları zamâna kadar onlarla berâber oturmayın; o takdirde doğrusu siz (de) onlar gibi olursunuz!' diye (bir âyet) indirmiştir. Şübhesiz ki Allah, münâfıkları ve kâfirleri Cehennemde bir araya toplayıcıdır!
İbni Kesir : O, size kitabda; Allah'ın ayetlerine küfür edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, onlar başka bir mevzua intikal edinceye kadar yanlarında oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz, diye bildirdi. Doğrusu Allah; münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Ve O (Allah), Kitab'da (Kur'an'da) size şöyle indirmişti: “Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık, ondan başka bir söze dalıncaya kadar, onlarla beraber oturmayın. Aksi taktirde (eğer onlarla beraber oturursanız) mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır.
Muhammed Esed : Allah bu ilahi kelamda size buyurmuştur ki ne zaman Allahın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız, başka şeyler konuşmaya başlayıncaya kadar bunu yapanların yanından ayrılmalısınız, yoksa kesinlikle onlar gibi olursunuz. Bakın, Allah, ikiyüzlüleri hakikati inkar edenlerle birlikte cehennemde toplayacaktır,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve muhakkak kitabı da sizin üzerinize indirmiştir ki, Allah Teâlâ'nın âyetlerine küfredildiğini ve onlar ile istihzâ yapıldığını işittiğiniz zaman başka lâkırdıya dalacaklarına kadar onların yanında oturmayınız. Şüphe yok ki siz de o zaman onların misli olmuş olursunuz. Muhakkak ki, Allah Teâlâ münafıkları ve kâfirleri cehennemde toptan toplayıcıdır.
Ömer Öngüt : Allah Kitap'ta size şunu indirmiştir: “Allah'ın âyetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe yanlarında oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ” Şüphesiz ki Allah münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde bir araya toplayacaktır.
Şaban Piriş : Allah, kitapta şunu da indirmiştir: Allah’ın ayetlerinin inkar / küfredildiği ve ayetlerle eğlenildiğini işittiğiniz zaman bir başka konuya geçene kadar onlarla oturmayın. Eğer oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Allah, bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır.
Suat Yıldırım : Allah size kitapta şunu da bildirmiştir: "Allah’ın âyetlerinin inkâr ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın."Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münâfıkları da, kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.
Süleyman Ateş : (Allâh) Size Kitapta indirmişti ki: Allâh'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allâh, bütün iki yüzlüleri ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.
Tefhim-ul Kuran : O, size Kitapta: «Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz» diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacak olandır.
Ümit Şimşek : Kitapta Allah size şunu da indirmişti: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut alaya alındığını işittiğinizde, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah ise münafıkları da, kâfirleri de hep birlikte Cehennemde toplayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, Kitap'ta size şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde biraraya getirecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}