» 4 / Nisâ  126:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (WLLH) = velillahi : Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : hepsi
3. فِي (FY) = fī : olanların
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (WME) = ve mā : hepsi
6. فِي (FY) = fī : olanların
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : ve yerde
8. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
10. بِكُلِّ (BKL) = bikulli : her
11. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
12. مُحِيطًا (MḪYŦE) = muHīTen : kuşatmıştır
Allah'ındır | hepsi | olanların | göklerde | hepsi | olanların | ve yerde | | Allah | her | şeyi | kuşatmıştır |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KWN] [] [KLL] [ŞYE] [ḪWŦ]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKEN ELLH BKL ŞYÙ MḪYŦE

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kāne llahu bikulli şey'in muHīTen
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
ما | ME hepsi (is) what
في | FY olanların (is) in
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | WME ve mā hepsi and what
في | FY olanların (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth,
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
الله | ELLH llahu Allah Allah
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
محيطا ح و ط | ḪWŦ MḪYŦE muHīTen kuşatmıştır All-Encompassing.

4:126 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | hepsi | olanların | göklerde | hepsi | olanların | ve yerde | | Allah | her | şeyi | kuşatmıştır |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KWN] [] [KLL] [ŞYE] [ḪWŦ]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKEN ELLH BKL ŞYÙ MḪYŦE

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kāne llahu bikulli şey'in muHīTen
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [ك و ن] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ح و ط]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
ما | ME hepsi (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY olanların (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā hepsi and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY olanların (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
Be,Kef,Lam,
2,20,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
محيطا ح و ط | ḪWŦ MḪYŦE muHīTen kuşatmıştır All-Encompassing.
Mim,Ha,Ye,Tı,Elif,
40,8,10,9,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: hepsi | فِي: olanların | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: hepsi | فِي: olanların | الْأَرْضِ: ve yerde | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | بِكُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | مُحِيطًا: kuşatmıştır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH Allah'ındır | ما ME hepsi | في FY olanların | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME hepsi | في FY olanların | الأرض ELÊRŽ ve yerde | وكان WKEN | الله ELLH Allah | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | محيطا MḪYŦE kuşatmıştır |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: Allah'ındır | : hepsi | : olanların | s-semāvāti: göklerde | ve mā: hepsi | : olanların | l-erDi: ve yerde | ve kāne: | llahu: Allah | bikulli: her | şey'in: şeyi | muHīTen: kuşatmıştır |
Kırık Meal (Transcript) : |WLLH: Allah'ındır | ME: hepsi | FY: olanların | ELSMEWET: göklerde | WME: hepsi | FY: olanların | ELÊRŽ: ve yerde | WKEN: | ELLH: Allah | BKL: her | ŞYÙ: şeyi | MḪYŦE: kuşatmıştır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve Allah, her şeyi kavramış, kuşatmıştır.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz).
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzda olan ne varsa Allâh içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için). Allâh, şeyleri Esmâ'sından yaratmış olması sonucu Muhiyt'tir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Allah herşeyi ilmiyle kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilim ve kudreti her şeyi kuşatıcıdır.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. Allah her seyi kusatir. *
Celal Yıldırım : Göklerde olanlar da, yerdekiler de hep Allah'ındır. Allah her şeyi (ilmiyle, kudretiyle, kahır ve teshîriyle) kuşatmıştır.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatır.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz).
Edip Yüksel : Yerde ve göktekilerin hepsi ALLAH'ındır. ALLAH her şeyi Kuşatır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah herşeyi kuşatıcıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halbukî göklerdeki ve yerdeki hep Allahındır ve Allah her şey'i muhît bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Gerek göklerde ve gerekse yeryüzünde bulunan tüm varlıklar Allah'a aittir. Allah herşeyi kuşatmıştır.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde ne varsa tümü Tanrı'nındır. Tanrı, her şeyi kuşatandır.
Hakkı Yılmaz : Ve göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler, yalnızca Allah'ındır. Ve Allah, her şeyi iyice kuşatıcıdır.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır. Allah (ın ilm-ü kudreti çepçevre) her şey'i kuşatıcıdır.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerde olan ve yerde bulunanlar Allah’ındır. Ve Allah, herşeyi (ilim ve kudretiyle) tamâmen kuşatıcıdır.
İbni Kesir : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah; her şeyi kuşatıcı olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herşeyi kuşatandır.
Muhammed Esed : Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah her şeyi kuşatmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ne varsa, yeryüzünde de ne varsa hepside Allah Teâlâ'nındır. Ve Allah Teâlâ her şeyi kuşatmış bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatmıştır.
Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Allah ilmi ve kudreti ile her şeyi kuşatır.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Allâh(ın bilgisi), herşeyi kuşatmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah herşeyi kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Allah Muhît'tir, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}